Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui 5,6 prosenttiin huhti-kesäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Huhtikuussa kasvu näytti kokonaan pysähtyvän, mutta touko- ja kesäkuussa vauhti jälleen parani, tosin ei aivan alkuvuoden tasolle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,0 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto 7,4 prosenttia.

Tämän vuoden tammi-kesäkuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna. Kasvuvauhti on hieman hidastunut vuoden alkukuukausista, jolloin kuukausittaiset kasvuprosentit lähentelivät 20 prosenttia.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
7-9/2005 10-12/2005 1-3/2006 4-6/2006
Koko rakentaminen 11,0 10,1 16,4 5,6
Talonrakentaminen 10,7 9,2 15,2 5,0
Maa- ja vesirakentaminen 11,6 12,5 21,0 7,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

kuva

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu touko-heinäkuussa 6,5 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on noudattanut pääosin samoja suuntaviivoja kuin liikevaihdon kehitys. Vuonna 2005 palkkasumma kasvoi jonkin verran liikevaihtoa vähemmän. Sama kehitys näyttää jatkuvan tänä vuonna. Touko-heinäkuussa palkkasumman kasvu oli 6,5 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Heinäkuun 2006 palkkasumma oli 9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2005 heinäkuussa. Supistuminen johtuu osin palkanmaksun ajoittumisesta.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrän kasvu on nyt alkuvuonna kuitenkin hidastunut jonkin verran. Huhti-kesäkuussa kasvua oli 5,5 prosenttia verrattuna vuoden 2005 vastaavaan aikaan. Rakennusalan avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla koko alkuvuoden viime vuotta enemmän.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

kuva

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu alkuvuonna reilut 9 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 9,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kasvun kehitys on ollut 2004 kesän jälkeen vaihtelevaa. Se on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Tämän vuoden alkukuukausina kasvu kävi lähellä20 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille ja nyt kesäkuussa se on piristynyt 7,8 prosenttiin. Tammi-kesäkuun liikevaihdon kasvu oli 9,4 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2005 lähes 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös uudisrakentamisen kuutiomääräiset aloitukset kasvoivat reilut 13 prosenttia. Tämän vuoden alkupuoliskon lupakuutiot sekä aloitukset osoittavat molemmat noin 10 prosentin laskua. Myös uudisrakentamisen volyymi-indeksi on kääntynyt miinukselle.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 7,4 prosenttia touko-heinäkuussa

Talonrakennusyritysten touko-heinäkuussa maksama palkkasumma oli 7,4 prosenttia edellisvuotista suurempi. Talonrakentamisen palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden 2002 aikana oltuaan parina edellisenä vuonna yli 10 prosenttia. Vuonna 2003 tapahtui käänne kasvuun ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Heinäkuun palkkasumma oli 11,6 prosenttia edellisvuoden heinäkuun palkkasummaa pienempi. Tämä johtunee lomarahojen ja osan heinäkuun palkoista maksamisen osumisesta kesäkuulle.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 5 prosenttia edellisvuodesta. Eniten työvoima lisääntyi toukokuussa. Avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla koko alkuvuoden reilusti edellisvuotista enemmän, mutta kesäkuussa työpaikkojen määrä supistui lähes viidenneksellä.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

kuva

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna reilut 7 prosenttia

Tämän vuoden tammi-kesäkuussa maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto lisääntyi 7,4 prosenttia vuoden 2005 alkupuoliskoon verraten.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihto kasvoi vuoden 2004 alkupuoliskolla yli 10 prosentin vauhdilla, mutta loppupuolella vuotta kasvu hidastui. Hidastuminen jatkui keväällä 2005, maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella, mutta kesästä lähtien kasvu tasaisesti kiihtyi. Tämän vuoden alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 5 prosenttiin. Touko- ja kesäkuussa vauhti on jälleen kiihtymässä. Kesäkuun kasvuprosentti oli 7,2.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

kuva

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumma kasvoi 3,7 prosenttia
touko-heinäkuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 3,7 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina tämän vuoden maaliskuulle saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on hidastunut. Heinäkuun palkkasumma supistui reilun prosentin.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu jatkui tänä vuonna toukokuulle saakka. Kesäkuussa kasvu notkahti, mutta heinäkuussa työvoima lisääntyi runsaasti.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

kuva

Rakennusyritysten myynnin määrä

Vuoden alkupuoliskolla rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 5,0 prosenttia vuoden 2005 tammi-kesäkuusta. Huhti-kesäkuussa myynnin määrä kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Sekä talonrakennusyritysten myynnin määrä että maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä kasvoivat samoin 1,1 prosenttia.

Kesäkuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 3,5 prosenttia vuoden 2005 kesäkuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 1,0 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Kustannusten nousu oli tammi-kesäkuussa vajaat 5 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

kuva

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

kuva


Päivitetty 13.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. kesäkuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui 5,6 prosenttiin huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2006/06/rlv_2006_06_2006-09-13_kat_001.html