Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia syys-marraskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 syys-marraskuussa 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Toukokuusta lähtien liikevaihdon kasvu on vakiintunut noin 10 prosentin kuukausitasolle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuoden 2006 tammi-marraskuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvua kertyi prosentin verran enemmän kuin vuoden 2005 tammi-marraskuussa.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
12/05-2/06 3-5/06 6-8/06 9-11/06
Koko rakentaminen 11,8 9,7 9,1 9,9
Talonrakentaminen 10,0 8,7 8,9 9,4
Maa- ja vesirakentaminen 18,2 13,7 9,8 11,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu loka-joulukuussa 8,3 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on pääosin ollut saman suuntaista liikevaihdon kehityksen kanssa. Vuosina 2005 ja 2006 palkkasumma on kuitenkin kasvanut liikevaihtoa vähemmän. Loka-joulukuussa palkkasumman kasvu oli 8,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Joulukuun 2006 palkkasumma oli 7,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 joulukuussa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Työllisten määrä kasvoi 3,6 prosenttia vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2005 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Rakennusalan avoimia työpaikkoja oli joulukuussa 2006 avoinna yli 30 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2005.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu syys-marraskuussa 9,4 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 syys-marraskuussa 9,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Marraskuun kasvu oli 8,0 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut vaihtelevaa vuoden 2004 kesän jälkeen. Liikevaihdon kasvu on nopeutunut ja hidastunut vuoron perään. Vuoden 2006 alkukuukausina kasvu oli keskimäärin 15 prosenttia, mutta huhtikuussa se putosi nollille ja toukokuusta lähtien se on taas piristynyt. Tammi-marraskuun liikevaihdon kasvu oli 9,7 prosenttia edellisvuodesta.

Marraskuussa 2006 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 3,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 57 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä oli yli nelinkertainen vuoden 2005 marraskuuhun verrattuna. Erityisesti kasvuun vaikutti yksi suuri varastorakennushanke Uudellamaalla. Myös liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot kasvoivat selvästi edellisvuotisesta. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä sen sijaan väheni 7 prosenttia vuoden 2005 marraskuusta.

Tammi-marraskuussa 2006 koko uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien määrä kuutioilla mitattuna kasvoi 9 prosenttia edellisvuotisesta. Aloitusten määrä saman ajanjakson aikana oli lievästi miinuksella.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 8 prosenttia loka-joulukuussa

Talonrakennusyritysten loka-joulukuussa 2006 maksama palkkasumma oli noin 8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Joulukuun palkkasumma oli 6,9 prosenttia edellisvuoden joulukuun palkkasummaa suurempi. Talonrakennusyritysten koko vuoden 2006 maksama palkkasumma oli 7,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2005.

Talonrakentamisen palkkasumma kääntyi kasvuun vuonna 2003 tapahtui ja kasvu on jatkunut siitä lähtien joitain pieniä notkahduksia lukuun ottamatta.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi loka-joulukuussa 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Avoimia työpaikkoja toimialalla oli joulukuussa 2006 lähes 32 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi syys-marraskuussa 11,6 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2006 syys-marraskuussa 11,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tammi-marraskuun kasvu oli 12,1 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan liikevaihdon kasvu hidastui keväällä 2005 ja maaliskuussa käytiin jopa hieman miinuksen puolella. Kesästä 2005 lähtien liikevaihdon kasvu kiihtyi tasaisesti. Vuoden 2006 alkukuukausina kuukausittaiset kasvuprosentit olivat jo yli 20 prosenttia, mutta huhtikuun kasvu putosi vajaaseen 6 prosenttiin. Toukokuussa alkaen vauhti on jälleen jonkin verran nopeutunut. Marraskuun liikevaihto oli 9,5 prosenttia edellisvuoden marraskuuta suurempi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi lähes 10 prosenttia loka-joulukuussa

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi vuoden 2006 loka-joulukuussa 9,7 prosenttia edellisestä vastaavasta ajanjaksosta. Joulukuussa kasvua oli 10,6 prosenttia ja tammi-marraskuussa 6,5 prosenttia vuoden 2005 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna.

Palkkasumman kasvu nopeutui syyskuusta 2004 lähtien aina maaliskuulle 2006 saakka. Huhtikuusta 2006 lähtien palkkasumman kasvu on ollut vaihtelevaa.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi vuonna 2005 noin 9 prosenttia ja kasvu on jatkunut vuonna 2006 muutamien kuukausien notkahduksia lukuun ottamatta. Loka-joulukuussa työllisten määrä kasvoi 8,4 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,4 prosenttia syys-marraskuussa. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 6,3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 6,4 prosenttia.

Marraskuussa 2006 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,6 prosenttia vuoden 2005 marraskuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi niinikään 4,6 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 4,3 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutosten vaikutus. Vuonna 2006 rakennuskustannukset nousivat viisi prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan poistamalla kustannusten vaikutus liikevaihdosta.

Päivitetty 14.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. marraskuu 2006, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 10 prosenttia syys-marraskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2006/11/rlv_2006_11_2007-02-14_kat_001.html