Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 14,9 prosenttia vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Syyskuussa 2007 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Vuoden 2007 tammi-syyskuussa kuukausittainen kasvu oli keskimäärin 18 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuoden 2007 tammi-syyskuussa rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vuoden 2006 tammi-syyskuuhun verrattuna.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
10-12/06 1-3/07 4-6/07 7-9/07
Koko rakentaminen 11,5 19,2 19,7 14,9
Talonrakentaminen 11,5 18,7 19,0 15,6
Maa- ja vesirakentaminen 11,6 20,9 21,9 13,1
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 2007 lähes 10 prosenttia

Kolmen kuukauden jaksolla elokuusta lokakuuhun 2007 rakennusyritysten palkkasumma kasvoi 9,7 prosenttia vastaavaan vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna. Lokakuun 2007 palkkasumma oli 9,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 lokakuussa. Vuonna 2007 palkkasumman kuukausittainen kasvu oli keskimäärin noin 10 prosentin luokkaa.

Palkkasumman kasvun nopeutumiseen vaikuttaa rakennusalan työllisten määrän lisääntyminen, joka alkoi vuoden 2005 alkupuolella. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä työllisten määrä kasvoi 12 prosenttia vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Avoimien työpaikkojen määrä on laskenut 19 prosenttia vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 15,6 prosenttia

Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 heinä-syyskuussa 15,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Syyskuussa 2007 kasvu oli 11,5 prosenttia verrattuna vuoden 2006 syyskuuhun.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu on ollut vuoden 2006 aikana keskimäärin 10 prosentin luokkaa. Vuoden 2007 aikana on liikevaihto lähtenyt reippaaseen kasvuun. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu oli 18,7 prosenttia, toisella neljänneksellä 19,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 15,6 prosenttia vuoden 2006 vastaaviin neljänneksiin verrattuna.

Tammi-syyskuussa 2007 rakennuslupia myönnettiin noin 45 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta asuinrakennuksia. Rakennusluvan sai tammi-syyskuussa kaikkiaan 26 000 uutta asuntoa, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Vuoden 2007 tammi-syyskuussa uudisrakennustöitä aloitettiin yhteensä 39 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tammi-syyskuussa aloitettiin noin 24 700 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on lähes 3 000 asuntoa vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Aloitusten väheneminen näkyy kaikissa asuinrakennustyypeissä: Omakotitaloasunnot -1 000, rivitaloasunnot -1 300 ja kerrostaloasunnot -700.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 10 prosenttia elo-lokakuussa 2007

Talonrakennusyritysten elo-lokakuussa 2007 maksama palkkasumma oli 10,3 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Vuoden 2007 lokakuun palkkasumma oli 10,3 prosenttia edellisvuoden lokakuun palkkasummaa suurempi. Vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä talonrakentamisen palkkasumman kuukausittainen kasvu on vaihdellut 10 prosentista runsaaseen 13 prosenttiin.

Talonrakennusalan työvoiman määrä kasvoi vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 8,6 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen neljännekseen. Avoimia työpaikkoja talonrakentamisessa oli 2007 lokakuussa 9 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 13 prosenttia

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 heinä-syyskuussa 13,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2007 vaihteesta lähtien on alan liikevaihdon kasvu nopeutunut selvästi mutta kolmannella neljänneksellä kasvu hieman hidastui. Syyskuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia 2006 syyskuuhun verrattuna.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 7,8 prosenttia
elo-lokakuussa 2007

Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 7,8 prosenttia vuoden 2007 elo-lokakuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lokakuussa 2007 alan palkkasumma kasvoi 8,3 prosenttia vuoden 2006 lokakuuhun verraten.

Vuonna 2006 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 6,4 prosenttia vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu on vaihdellut 7 prosentista 13 prosenttiin.

Työllisten määrä maa- ja vesirakennusalalla lisääntyi vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 8 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja työllisiä alalla oli 44 700. Avoimia työpaikkoja oli 371 eli 34 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 8,1 prosenttia vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 8,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 8,0 prosenttia.

Syyskuussa 2007 rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,2 prosenttia vuoden 2006 syyskuuhun verraten. Talonrakennusyritysten myynnin määrä kasvoi syyskuussa 4,2 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten 4,3 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat 6,1 prosenttia vuoden 2007 syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa kotimaan talonrakentamisen uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.
Liiketaloudellinen uudisrakentamisen hintaindeksi Indeksi kuvaa liiketaloudellisen uudisrakentamisen tuotannon hintaa. Liiketaloudellinen rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa pääasiallinen rakentaja on rakennusliike. Tieto saadaan rakennushanketiedoista. Indeksi lasketaan käypähintaisen ja kiinteähintaisen rakennustuotannon arvon suhteena.
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 13.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2007, Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia heinä-syyskuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2007/09/rlv_2007_09_2007-12-13_kat_001.html