Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,6 prosenttiin

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajanjaksosta. Vuoden 2008 lokakuussa liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Marraskuussa rakennusyritysten liikevaihto väheni 3 prosenttia, vielä joulukuussa kasvua oli 3,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Vuonna 2008 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vuotta aiemmin vastaava kasvu oli 18,1 prosenttia. Liikevaihdon kehitys on ollut tasaisen vahvaa vuoden 2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvu romahti ja oli ainoastaan 1,6 prosenttia suurempi edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa.

Liikevaihdon kuukausittaisissa määrissä on rakennusalalla isojakin vaihteluita. Ne johtuvat osaltaan laskutuskäytännöistä sekä jonkin verran aineiston kertymisestä.

Rakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Kolmen kuukauden jaksoja on verrattu edellisen vuoden vastaaviin jaksoihin.

Liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos, %

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % *)
1-3/08 4-6/08 7-9/08 10-12/08
Koko rakentaminen 13,0 15,4 15,9 1,6
Talonrakentaminen 12,1 14,9 16,7 -1,5
Maa- ja vesirakentaminen 16,3 16,9 13,9 10,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Rakennusyritysten liikevaihto, trendit

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes 9 prosenttia

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman kasvu on ollut vuonna 2008 maltillista, noin 10 prosentin luokkaa. Vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä palkkasumman kasvu oli 12,4 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 8,8 prosenttia vuoden 2007 vastaavasta ajankohdasta. Joulukuussa 2008 palkkasumma oli 8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2007 joulukuussa.

Rakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman muutokset, %

Talonrakentaminen

Talonrakennusyritysten liikevaihto kääntyi laskuun loka-joulukuussa

Talonrakennusyritysten liikevaihto väheni vuoden 2008 loka-joulukuussa 1,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjakson nähden. Joulukuussa 2008 liikevaihto oli pysynyt lähes samana verrattuna vuoden 2007 joulukuuhun, kasvua kertyi vain 0,8 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon kehitys on ollut voimakasta vuoden 2007 aikana, vuoden 2008 neljänneksillä kasvu oli kuitenkin hidastunut. Vuoden 2008 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu oli keskimäärin 15 prosentin luokkaa supistuen viimeisellä neljänneksellä 1,5 prosenttia pienemmäksi kuin vuoden 2007 viimeinen neljännes. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli vuonna 2008 9,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuonna 2008 rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 50 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia.

Vuonna 2008 uudisrakennustöitä käynnistettiin kaikkiaan noin 41 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä väheni vajaan kolmanneksen ja teollisuus- ja varastorakennusten lähes neljänneksen vuotta aiemmasta. Viime vuonna aloitettiin kaikkiaan runsaan 24 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2007.

Talonrakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 8,6 prosenttia loka-joulukuussa 2008

Talonrakennusyritysten loka-joulukuussa 2008 maksama palkkasumma oli 8,6 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Joulukuun palkkasumma oli 8,8 prosenttia edellisvuoden joulukuun palkkasummaa suurempi.

Talonrakennusalan työllisten määrä kasvoi vuoden 2008 loka-joulukuussa 2,3 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Talonrakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Talonrakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos, %

Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa edelleen vahvasti

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 10,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto kasvoi vuonna 2008 14,0 prosenttia kun vuonna 2007 vastaava luku oli 17,9 prosenttia. Joulukuussa maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi 13,2 prosenttia vuoden 2007 joulukuuhun verrattuna. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla kasvutrendi on ollut hidastumaan päin.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihdon ja palkkasumman vuosimuutos %

Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,6 prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä

Vuonna 2008 maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kasvoi 11,7 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Tammikuusta 2008 lähtien maa- ja vesirakentamisen palkkasumman kehitys on pysynyt melko tasaisena. Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palkkasumma kasvoi 9,6 prosenttia vuoden 2008 loka-joulukuussa vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Joulukuussa 2008 kasvua oli 5,2 prosenttia.

Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä lisääntyi 4,3 prosenttia viimeisellä neljänneksellä vuonna 2008.

Maa- ja vesirakennusyritysten maksaman palkkasumman muutokset, %, 4 peräkkäistä 3 kk:n jaksoa

Rakennusyritysten myynnin määrä

Talonrakennusyritysten myynnin määrä kääntyi selvään laskuun

Rakennusyritysten myynnin määrä kääntyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä laskuun ollen 3,4 prosenttia pienempi vastaavaan vuoden 2007 neljännekseen verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni 5,3 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4,3 prosenttia vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Joulukuussa 2008 rakennusyritysten myynnin määrä väheni 0,3 prosenttia vuoden 2007 joulukuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä supistui joulukuussa 2,9 prosenttia ja maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 10,7 prosenttia. Yritysten myynnin määrä lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Rakennuskustannukset nousivat joulukuussa 1,6 prosenttia ja maarakennusalan kustannukset 2,1 prosenttia edellisen vuoden joulukuusta.

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi, trendit

Rakennusyritysten myynnin määräindeksin ja liikevaihdon 3 kk:n muutokset, %

Määritelmät:

liikevaihtoindeksi Indeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä. Tarkasteltava muuttuja on kotimaan liikevaihto, joka muodostuu kotimaan arvonlisäveronalaisesta myynnistä.
palkkasummaindeksi Palkkasummaindeksit kuvaavat palkkasumman kehittymistä toimialoittain ja koko talouden tasolla. Palkkasummaindeksin lähtötietoina ovat kalenterikuukauden aikana maksetut palkat, joiden perusteella maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua, ja joista tehdään ennakonpidätys. Palkan määrä on palkkojen bruttomäärä. Palkkasummasta on poistettu optioiden vaikutus.
vuosimuutos Vuosimuutos kuvaa muutosta edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
kolmen kuukauden liukuva muutos Muutos lasketaan vertaamalla kolmen kuukauden indeksien summaa edellisvuoden vastaavan ajanjakson summaan
Myynnin määräindeksi Rakennusyritysten myynnin määrä mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksi lasketaan jakamalla liikevaihtoindeksi hintaindeksillä eli poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Päivitetty 13.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2008, Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,6 prosenttiin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2008/12/rlv_2008_12_2009-03-13_kat_001.html