Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.12.2009

Rakennusyritysten liikevaihto supistui lähes 16 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto väheni Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 15,6 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto väheni vastaavalla ajanjaksolla 17,9 prosenttia, erikoistunut rakennustoiminta 15,9 ja maa- ja vesirakentaminen 8,6 prosenttia.

Syyskuussa 2009 rakennusyritysten liikevaihto supistui 14,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten supistui talonrakentamisen toimiala, jonka liikevaihto laski syyskuussa 18,8 prosenttia, erikoistuneessa rakennustoiminnassa vähenemistä oli 13,3 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisessa 7,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakentamisen liikevaihtokuvaajan ennakkotiedoista.

Liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 7-9/2009 ja 7-9/2008, % (TOL 2008)

Rakennusyritysten myynnin määrä supistui 12,8 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä väheni 15,2 prosenttia, erikoistuneen rakennustoiminnan 13,2 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 4,5 prosenttia.

Syyskuussa 2009 rakennusyritysten myynnin määrä väheni 10,7 prosenttia vuoden 2008 syyskuuhun verrattuna. Talonrakennusyritysten myynnin määrä supistui syyskuussa 15,2 prosenttia, maa- ja vesirakennusyritysten 3,1 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan 9,4 prosenttia.

Yritysten myynnin määrä-indeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus. Talonrakentamisen kustannukset syyskuussa 2009 laskivat 2,2 prosenttia ja maanrakennusalan kustannukset 4,4 prosenttia vuoden 2008 syyskuusta.

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, syyskuu 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot

Päivitetty 15.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/09/rlv_2009_09_2009-12-15_tie_001.html