Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2009

Byggföretagens omsättning minskade med nästan 16 procent under juli-september

Enligt Statistikcentralen minskade omsättningen inom byggföretagen med 15,6 procent under det tredje kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under samma period minskade omsättningen inom husbyggandet med 17,9 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 15,9 procent och inom anläggningsarbeten med 8,6 procent.

I september 2009 minskade byggföretagens omsättning med 14,7 procent jämfört med året innan. Omsättningen minskade mest inom byggande av hus, där den i september minskade med 18,8 procent. Inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet var minskningen 13,3 procent och inom anläggningsarbeten 7,3 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om omsättningsindex för byggverksamhet.

Årsförändringen av omsättningen under perioden 7-9/2009 och 7-9/2008, % (TOL 2008)

Under det tredje kvartalet minskade byggföretagens försäljningsvolym med 12,8 procent jämfört med motsvarande period år 2008. Försäljningsvolymen inom husbyggnadsföretag minskade med 15,2 procent, inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 13,2 procent och inom anläggningsarbeten med 4,5 procent.

I september 2009 minskade byggföretagens försäljningsvolym med 10,7 procent jämfört med september år 2008. Husbyggnadsföretagens försäljningsvolym minskade i september med 15,2 procent, anläggningsarbetena med 3,1 procent och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet med 9,4 procent.

Volymindexet för företagens försäljning beräknas genom att från indexserien för omsättning eliminera inverkan av prisförändringar. I september 2009 minskade husbyggnadskostnaderna med 2,2 procent och kostnaderna inom anläggningsbranschen med 4,4 procent från september år 2008.

Säsongrensningsmodellerna har reviderats

I samband med beräkningen av omsättningsindexen för september har säsongrensningsmodellerna reviderats. Ändringarna inverkar på de säsongrensade serierna och på trendserierna, men inte på de ursprungliga och arbetsdagskorrigerade tidsserierna. De förändringsprocent som beräknats på basis av de ursprungliga serierna har preciserats bara något och orsaken har varit att källmaterialen har kompletterats. Närmare information om förändringarna i säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08_sv.html.

Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet, september 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen (09) 1734 3331, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. september 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2009/09/rlv_2009_09_2009-12-15_tie_001_sv.html