Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2015

Rakentamisen liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia vuonna 2015. Kasvu oli voimakkainta sitten vuoden 2011, jolloin liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia. Rakentamisen alatoimialoilla liikevaihto kasvoi eniten maa- ja vesirakentamisessa, jossa kasvua kertyi 8,5 prosenttia. Alatoimialoista maa- ja vesirakentamisen kehitys on ollut jo neljä vuotta peräkkäin kaikkein positiivisin liikevaihdolla mitattuna.

Kuvio 1. Vuosimuutosprosentit rakentamisen toimialoilla

Kuvio 1. Vuosimuutosprosentit rakentamisen toimialoilla

Maa- ja vesirakentamisen toimialalla eniten kasvua

Rakentamisen kaikki alatoimialat kasvoivat vuonna 2015. Edellisvuoteen verrattuna kasvua kertyi kaikilla alatoimialoilla jokaisen vuosineljänneksen aikana. Eniten kasvua oli maa- ja vesirakentamisessa, erityisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana. Talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan kasvu puolestaan kiihtyi loppuvuotta kohden.

Kuvio 2. Vuosimuutosprosentit neljännesvuosittain rakentamisen alatoimialoilla vuonna 2015

Kuvio 2. Vuosimuutosprosentit neljännesvuosittain rakentamisen alatoimialoilla vuonna 2015
Liikevaihdolla mitattuna talonrakentaminen on rakentamisen alatoimialoista suurin. Talonrakentamisen liikevaihdon osuus koko rakentamisen liikevaihdosta on noin 45 prosenttia. Toiseksi suurin alatoimialoista on erikoistunut rakennustoiminta, noin 41 prosentin osuudella, ja pienin maa- ja vesirakentaminen, jonka osuus koko rakentamisen liikevaihdosta on noin 14 prosenttia.

Kuvio 3. Toimialojen liikevaihtojen osuudet koko rakentamisen liikevaihdosta vuonna 2015

Kuvio 3. Toimialojen liikevaihtojen osuudet koko rakentamisen liikevaihdosta vuonna 2015

Uusia rakennuksia aloitettiin vuonna 2015 hieman edellisvuotista vähemmän

Uusia rakennuksia on aloitettu vuosi vuodelta vähemmän jo vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2015 uusia rakennuksia aloitettiin tilavuudella mitattuna 0,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi laski 4,2 prosenttia vuodentakaisesta ja samaan aikaan rakentamisen myynnin määräindeksi kasvoi 6 prosenttia ja rakentamisen liikevaihtoindeksi 6,7 prosenttia. Rakentamisen myynnin määrä- ja liikevaihtoindeksiin sisältyy uudisrakentamisen lisäksi korjausrakentaminen. Korjausrakentamisen tilastoja ei ole vielä saatavissa vuodelle 2015, mutta edellä mainitun perusteella voidaan arvioida, että korjausrakentamisen osuus on todennäköisesti kasvanut vuonna 2015. Vuonna 2014 yli 5 henkilön rakennusyritysten korjausrakentamisen urakoiden arvo kasvoi 8 prosenttia ja uudisrakentaminen vain yhden prosentin.

Kuvio 4. Rakentamisen liikevaihtoindeksin, myynnin määräindeksin ja aloitettujen rakennusten tilavuuden vuosimuutosprosentit

Kuvio 4. Rakentamisen liikevaihtoindeksin, myynnin määräindeksin ja aloitettujen rakennusten tilavuuden vuosimuutosprosentit

Liikevaihto kasvoi erityisesti keskisuurilla yrityksillä vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana kasvua kertyi erityisesti keskisuurissa, 50-249 henkilöä työllistävissä, rakentamisen yrityksissä. Tämän kokoluokan yrityksille liikevaihtoa kertyi jokaisella neljänneksellä yli 10 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 vastaavilla neljänneksillä. Vuositasolla myös muissa kokoluokissa liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Suuryrityksissä, eli vähintään 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä, kasvu oli vähäistä vertailtaessa eri kokoluokkia keskenään.

Kuvio 5. Rakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljännesvuosittain yrityksen kokoluokan mukaan

Kuvio 5. Rakennusyritysten liikevaihdon vuosimuutosprosentit neljännesvuosittain yrityksen kokoluokan mukaan

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2015, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Lintilä 029 551 2914, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. joulukuu 2015, Rakentamisen liikevaihto kasvoi vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rlv/2015/12/rlv_2015_12_2016-03-14_kat_001_fi.html