Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.1.2019

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 13,8 prosenttia vuonna 2018

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2018 kaikkiaan 439 200 rikoslakirikosta, mikä on 800 tapausta (0,2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 205 100, mikä on 2,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin 7,5 prosenttia enemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 27,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskausrikokset kuukausittain 2016–2018

Raiskausrikokset kuukausittain 2016–2018

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2018 aikana poliisin tietoon tuli 788 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 429 600, mikä on 0,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2018 aikana 8 800 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 5 900 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2017 verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 5,4 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 3,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 7 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 300.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin 33 200, mikä on 360 tapausta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 640, mikä on 60 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 90 mikä on 17 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 354, mikä on 6 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 338 eli 93 tapausta (7,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Raiskausrikosten kokonaismäärä oli alle vuoden 2017 tason vielä heinäkuussa, mutta elo-syyskuussa ilmoituksien kokonaismäärä ylitti vuoden 2017 tason. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 363 mikä on 16,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi ilmoitettiin 1 019 muuta seksuaalirikosta. Näistä 529 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 115 tapausta (27,8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017, mutta yhtä paljon kuin vuonna 2016. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2018 aikana tietoon yhteensä 205 100, mikä on 5 700 (2,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 23 800, mikä on 1,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 650, mikä on 15,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2018 aikana ilmi 6 000, mikä on 700 tapausta (10,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 208. Maksuvälinepetosten määrä on ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Erityisesti ulkomailla tai sieltä käsin tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 740  mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 311. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  3 400, mikä on 6,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 122 000, mikä on  3 400 tapausta (2,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Törkeitä varkauksia kirjattiin 3 050, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 4 900, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 45 300, mikä on 400 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Vuonna 2018 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 5 800, mikä on 4,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2018 aikana ilmi 30 300, mikä on 3 200 tapausta (9,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 241. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 50 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2018 aikana tietoon kaikkiaan 19 100, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tietoon tulleista rattijuopumuksista vajaa 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 7 300, mikä on 3,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 11,1 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 28 900, mikä on 4,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 4 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 200. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 19 100, mikä on 12,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2018 identiteettivarkauksia kirjattiin 3 750, mikä on 200 tapausta (5,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 419 000, mikä on 56 000 tapausta (11,8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 320 000 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 14,7 prosenttia. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan loppuvuoden osalta.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2018 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammi-joulukuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 803 298 -58 623 64 760 -13 098 45 530 -23 005 36 420 -16 446
2) Rikoslakirikokset 439 201 828 41 486 3 387 36 167 942 29 295 -494
3) Rikokset A-F 388 419 -2 300 36 630 2 442 32 163 649 26 231 -347
Murrot yhteensä 28 137 -1 617 2 740 15 2 478 108 1 929 63
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 5 817 -286 590 78 429 5 347 29
Ryöstö 1 738 98 156 30 140 3 132 12
Vahingonteko 30 282 -3 184 2 951 114 2 394 -94 1 876 -178
Tappo, murha ja surma 90 17 14 10 14 6 6 2
Pahoinpitely 33 180 -355 2 811 98 2 702 -126 2 720 -174
Raiskaus 1 338 93 118 -9 132 32 113 19
Rattijuopumus 19 130 1 445 1 644 173 1 638 176 1 633 298
Huumausainerikokset 28 913 1 136 2 670 28 2 416 -22 2 064 117
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 414 879 -56 323 28 130 -15 540 13 367 -23 654 10 189 -16 099
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 320 045 -55 095 20 222 -15 736 6 281 -23 042 3 984 -15 956
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään. Tiedot päivittyvät PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (285,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.01.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 4. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2018/04/rpk_2018_04_2019-01-17_tie_001_fi.html