Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa

Sektori Vuosi
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
S111 Yritykset -171 559 -178 721 -220 955 -248 806 -291 095 -183 087 -202 221 -220 640 -171 569 -178 918
S112 Asuntoyhteisöt -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 542 -12 718 -13 640 -13 959 -14 083
S121 Keskuspankki 4 445 4 230 5 018 4 680 4 439 4 826 5 781 6 567 6 734 8 278
S1221 Talletuspankit 871 1 002 -43 -813 70 480 551 639 9 295 1 482
S1222 Rahamarkkinarahastot 0 0 0 0 0 0 2 29 0 47
S1223 Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset 335 209 243 455 522 270 371 93 2 362 2 580
S123 Muut rahoituslaitokset -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 871 -3 887 -391 -3 906 -11 460
S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset 194 284 660 859 1 295 -1 190 -3 178 -706 -1 175 3 080
S125 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot 892 542 2 027 3 386 1 787 302 -51 350 1 293 1 522
S1311 Valtionhallinto -23 858 -20 055 -11 773 -3 043 2 806 -10 822 -15 026 -21 563 -34 231 -42 154
S1313 Paikallishallinto 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584 1 135 1 302 1 429 -1 007
S13141 Työeläkelaitokset 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 922 120 499 135 520 133 429 146 741
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407 1 691 1 914 1 776 3 024
S14 Kotitaloudet 87 776 89 166 99 030 104 543 101 022 76 257 93 360 105 317 91 523 87 621
S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192 12 851 14 700 11 925 12 552
S2 Ulkomaat 27 856 18 686 26 235 23 442 52 092 9 272 840 -9 491 -34 926 -19 304

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2012, Liitetaulukko 7. Nettorahoitusvarat sektoreittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/rtp_2012_2013-07-11_tau_007_fi.html