Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakentamisen liikevaihtokuvaaja -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 18.11.2005

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi 4 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten myynnin määräindeksi oli vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Edellisvuoden saman ajanjakson kasvu oli 2 prosenttia.

Talonrakennusyritysten myynnin määrä lisääntyi heinä-syyskuussa 3,6 prosenttia, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana kasvoi 2,6 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrän kasvu kääntyi selvään nousuun ollen nyt 5,3 prosenttia. Edellisen vuoden vastaava vuosimuutos oli 0 prosenttia.

Rakennusyritysten myynnin määrän vuosimuutos 7-9/2005 ja 7-9/2004, %

Tilastosta ei tehdä painojulkaisua. Rakennusyritysten myynnin määrän laskenta perustuu yritysten kotimaan liikevaihtotietoihin. Myynnin määrä saadaan poistamalla liikevaihdosta hintojen muutoksen vaikutus.

Lähde: Rakentamisen suhdanteet 2005, kolmas vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 17.11.2005

Viittausohje:

Tilasto: Rakennusyritysten myynnin määrä [verkkojulkaisu].
3. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rvi/2005/03/rvi_2005_03_2005-11-18_tie_001.html