Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Sjukhusens produktivitet

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Sjukhusens produktivitet
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Statistikmaterialet bygger på de vårdanmälningsregisteruppgifter för hälso- och sjukvård (HILMO) som sjukhusen lämnar in till THL varje år och på sjukhus- och specialitetsvisa kostnadsuppgifter som insamlas separat från sjukhusen årligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sjukhusens produktivitet [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sairt/index_sv.html