Tabell 05. Produktionen av industrivärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fossila bränslen                  
- Olja 4 769 4 637 4 649 4 232 4 381 4 176 3 832 3 808 3 209
- Kol 2 488 2 217 2 167 1 958 1 957 1 854 1 672 1 656 1 555
- Naturgas 7 958 8 313 7 753 7 471 7 936 7 243 7 504 7 387 6 946
- Övriga fossila 162 252 322 381 392 333 281 346 326
- Fossila bränslen totalt 15 376 15 419 14 891 14 041 14 666 13 606 13 289 13 197 12 036
Torv 4 185 4 412 5 006 5 261 4 406 4 061 4 738 5 249 4 807
Förnybara bränslen                  
- Skogsindustrins avlut 23 177 21 259 23 730 23 626 24 659 22 015 26 632 26 571 25 475
- Övriga träbränslen 10 869 10 562 10 521 10 385 11 009 10 125 11 216 10 615 10 884
- Övriga förnybara 239 284 313 398 416 463 454 470 451
- Förnybara totalt 34 285 32 105 34 564 34 409 36 083 32 603 38 302 37 656 36 810
Övriga energikällor 3 703 3 668 3 959 4 475 4 710 4 369 5 235 5 682 5 699
Totalt 57 549 55 604 58 420 58 186 59 865 54 638 61 564 61 785 59 352

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2008, Tabell 05. Produktionen av industrivärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2008/salatuo_2008_2009-10-21_tau_005_sv.html