Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fossila bränslen
- Olja 1 776 2 309 2 335 2 488 2 005 1 849 2 277 2 285 1 787 2 626 2 630
- Kol 7 520 8 497 8 782 9 089 8 277 7 767 8 935 8 344 7 290 8 184 8 097
- Naturgas 9 628 10 083 10 449 10 355 11 071 11 088 9 849 9 904 10 767 10 462 11 869
- Övriga fossila 186 217 213 263 301 298 241 241 381 469 456
- Fossila totalt 19 110 21 107 21 779 22 195 21 654 21 002 21 303 20 774 20 224 21 741 23 053
Torv 4 862 5 634 6 026 6 459 6 033 5 465 6 132 7 020 6 133 6 309 7 489
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 367 396 282 286 286 267 375 205 222 207 233
- Övriga träbränsle 2 683 2 808 3 273 3 490 3 789 4 207 4 412 3 940 4 850 5 592 6 554
- Övriga förnybara 210 233 230 281 370 601 443 530 674 679 534
- Förnybara totalt 3 260 3 437 3 784 4 057 4 445 5 075 5 229 4 676 5 746 6 477 7 321
Övriga energikällor 952 826 874 1 036 1 006 1 090 1 029 996 1 434 1 069 1 095
Totalt 28 183 31 004 32 464 33 747 33 138 32 631 33 693 33 466 33 538 35 596 38 958

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_004_sv.html