Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fossila bränslen
- Olja 1 776 2 309 2 335 2 488 2 005 1 849 2 277 2 285 1 787 2 626 2 630
- Kol 7 520 8 497 8 782 9 089 8 277 7 767 8 935 8 344 7 290 8 184 8 097
- Naturgas 9 628 10 083 10 449 10 355 11 071 11 088 9 849 9 904 10 767 10 462 11 869
- Övriga fossila 186 217 213 263 301 298 241 241 381 469 456
- Fossila totalt 19 110 21 107 21 779 22 195 21 654 21 002 21 303 20 774 20 224 21 741 23 053
Torv 4 862 5 634 6 026 6 459 6 033 5 465 6 132 7 020 6 133 6 309 7 489
Förnybara bränslen
- Skogsindustrins avlut 367 396 282 286 286 267 375 205 222 207 233
- Övriga träbränsle 2 683 2 808 3 273 3 490 3 789 4 207 4 412 3 940 4 850 5 592 6 554
- Övriga förnybara 210 233 230 281 370 601 443 530 674 679 534
- Förnybara totalt 3 260 3 437 3 784 4 057 4 445 5 075 5 229 4 676 5 746 6 477 7 321
Övriga energikällor 952 826 874 1 036 1 006 1 090 1 029 996 1 434 1 069 1 095
Totalt 28 183 31 004 32 464 33 747 33 138 32 631 33 693 33 466 33 538 35 596 38 958

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 6.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2010, Tabellbilaga 4. Produktionen av fjärrvärme, GWh . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tau_004_sv.html