Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.10.2011

Sähkön ja lämmön tuotanto kasvoi vuonna 2010

Sähkön kotimainen tuotanto kasvoi 12, kaukolämmön tuotanto 9 ja teollisuuslämmön tuotanto 14 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston mukaan. Sähkön kokonaiskulutuksen 8 prosentin kasvu edellisvuodesta nosti sähkön kotimaista tuotantoa. Lisäksi sähköä tuotettiin edellisvuotta enemmän pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Sähkön tuotanto kasvoi erityisesti erillisessä lauhdevoiman tuotannossa, 58 prosenttia.

Sähkön, kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto 2000–2010

Sähkön, kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto 2000–2010

Sähkön kokonaiskulutus nousi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia ollen 87,7 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Kulutuksesta 88 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja loput 12 prosenttia sähkön nettotuonnilla. Sähköä tuodaan Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähköä myös viedään Suomesta muihin Pohjoismaihin ja Viroon. Tuontisähkön määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta sähkön vienti kasvoi Pohjoismaihin, joissa vesivarannot olivat edellisvuoden tapaan keskimääräistä matalammalla tasolla.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sähkön kysyntä nousi talouden käännyttyä taantuman jälkeen kasvuun. Teollisuustuotanto Suomessa kasvoi 6 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaan. Kylmä talvi ja syksy nostivat myös osaltaan sähkön kulutusta.

Vuonna 2010 Suomessa tuotettiin sähköä 77,2 TWh. Tuotanto kasvoi 12 prosenttia. Eniten kasvoi tuotanto lauhdevoimalla, 58 prosenttia. Lauhdevoimasta 66 prosenttia tuotettiin hiilellä (sisältää kivihiilen lisäksi koksin sekä masuuni- ja koksikaasun). Myös sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotettu sähkö nousi, 13 prosenttia, kohoten uuteen ennätyslukemaan 28,1 TWh. Yhteistuotannon kasvu aiheutui metsäteollisuuden elpymisestä sekä uusien voimalaitosten käyttöönotosta.

Hiilen, puun ja turpeen käyttö sähköntuotannossa lisääntyi. Vesivoiman tuotanto kasvoi prosentin ja ydinvoiman tuotanto supistui kolme prosenttia. Tuulivoiman tuotanto kasvoi kuusi prosenttia.

Kaukolämmön tuotanto nousi edellisvuodesta yhdeksän prosenttia ollen 39,0 TWh. Kylmä talvi ja syksy lisäsivät lämmitystarvetta, minkä lisäksi kaukolämmön asiakaskunta jatkoi kasvuaan.

Kaukolämpöä tuotettiin lähes 60 prosenttisesti fossiilisista polttoaineista. Tästä puolet tuotettiin maakaasulla. Turpeella ja uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin kaukolämpöä lähes saman verran, 19 prosenttia. Kaukolämmön tuotanto kasvoi erityisesti maakaasulla, turpeella ja puupolttoaineilla.

Teollisuuslämmön tuotanto kasvoi 14 prosenttia ollen 54,8 TWh. Teollisuustuotannon elpyminen lisäsi teollisuuden käyttöön menevän lämmön tarvetta, mutta myös teollisuusyritysten omaa energiantuotantoa.

Teollisuuden käyttämää lämpöä tuotettiin yli 60 prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla. Metsäteollisuuden jäteliemillä katettiin uusiutuvista polttoaineista valtaosa ja loput muilla puupolttoaineilla. Kierrätyspolttoaineiden käyttö teollisuuslämmön tuotannossa oli vähäistä. Fossiilisilla polttoaineilla lämmöstä tuotettiin 21 prosenttia. Suurin fossiilinen polttoaine teollisuuslämmön tuotannossa oli maakaasu, 14 prosenttia. Teollisuuslämmön tuotanto puupolttoaineilla ja turpeella kasvoi. Turpeella tuotettiin lämmöstä yhdeksän prosenttia.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2010

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ 1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 12,7
- Tuulivoima 0,3
- Ydinvoima 21,9
- Lauhdevoima 2) 14,2 136,8
- Yhteensä 49,1 136,8
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 28,1 29,2 46,6 450,9
Lämmön erillistuotanto 9,7 8,2 74,8
Tuotanto yhteensä 77,2 39,0 54,8 662,5
Sähkön nettotuonti 10,5
Yhteensä 87,7 39,0 54,8 662,5
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi 19 prosenttia vuonna 2010. Polttoainekäytöstä hieman alle puolet katettiin fossiilisilla polttoaineilla, 22 prosenttisesti hiilellä ja 19 prosenttisesti maakaasulla. Uusiutuvien polttoaineiden käytön osuus oli 37 prosenttia, metsäteollisuuden jäteliemien 20 ja muiden puupolttoaineiden 15 prosenttia. Turvetta käytettiin 14 prosenttia.

Hiilen käyttö kasvoi edellisvuodesta 25 prosenttia, puupolttoaineiden 21 prosenttia ja turpeen 31 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2009—2010

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2009—2010

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilasto ei kata pieniä kaukolämpölaitoksia eikä teollisuusyrityksiä.

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruu:

http://tilastokeskus.fi/keruu/ene/

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto:

http://www.energia.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/sahkotilastot


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (341,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 6.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2010/salatuo_2010_2011-10-06_tie_001_fi.html