Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2012

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 85 .. .. 382 1 375
Stenkol 2 599 .. .. 6 838 24 615
Naturgas 88 .. .. 309 1 111
Övriga fossila 2) 3) 369 .. .. 1 357 4 887
Torv 711 .. .. 2 034 7 322
Skogsindustrins avlut 244 .. .. 893 3 216
Övriga träbränslen 839 .. .. 2 546 9 165
Övriga förnybara 2) 4) 115 .. .. 313 1 126
Övriga energikällor 5) 127 .. .. 470 1 691
Totalt 5 177 .. .. 15 141 54 507
Samproduktion av el och värme 6) Olja 178 125 1 173 1 898 6 831
Stenkol 4 061 7 445 764 14 433 51 960
Naturgas 6 460 5 586 5 032 20 078 72 282
Övriga fossila 2) 3) 220 560 678 1 834 6 603
Torv 2 727 5 069 3 126 13 296 47 865
Skogsindustrins avlut 4 825 185 23 814 36 590 131 725
Övriga träbränslen 4 142 6 726 8 321 23 441 84 389
Övriga förnybara 2) 4) 359 547 704 2 049 7 377
Övriga energikällor 5) 314 214 1 273 2 263 8 146
Totalt 23 286 26 458 44 885 115 882 417 176
Separat värmeproduktion 7) Olja .. 1 720 1 001 4 031 14 511
Stenkol .. 1 155 101 1 395 5 021
Naturgas .. 3 388 1 288 5 117 18 422
Övriga fossila 2) 3) .. 181 62 314 1 129
Torv .. 1 040 470 1 774 6 387
Skogsindustrins avlut .. .. 153 192 691
Övriga träbränslen .. 1 763 2 544 5 157 18 566
Övriga förnybara 2) 4) .. 182 109 356 1 283
Övriga energikällor 5) .. 840 1 973 2 675 9 630
Totalt .. 10 270 7 701 21 011 75 640
Totalt Olja 264 1 845 2 174 6 310 22 718
Stenkol 6 660 8 601 865 22 666 81 596
Naturgas 6 547 8 974 6 320 25 504 91 815
Övriga fossila 2) 3) 589 741 740 3 505 12 619
Torv 3 437 6 109 3 596 17 104 61 573
Skogsindustrins avlut 5 069 185 23 968 37 675 135 631
Övriga träbränslen 4 981 8 490 10 864 31 144 112 120
Övriga förnybara 2) 4) 474 729 814 2 718 9 786
Övriga energikällor 5) 442 1 053 3 246 5 407 19 467
Totalt 28 463 36 728 52 586 152 034 547 323
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2012, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2012/salatuo_2012_2013-11-05_tau_001_sv.html