Figurbilaga 3. Elproduktionsform 2000–2013

Figurbilaga 3. Elproduktionsform 2000–2013

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2013, Figurbilaga 3. Elproduktionsform 2000–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_kuv_003_sv.html