Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2016

  Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, Gwh Polttoaineiden käyttö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ
Lauhdevoiman tuotanto 1) Öljy 66 .. .. 258 929
Kivihiili 2 084 .. .. 5 569 20 047
Maakaasu 25 .. .. 75 269
Muut fossiiliset 2) 3) 508 .. .. 1 563 5 628
Turve 448 .. .. 1 328 4 782
Metsäteollisuuden jäteliemet 338 .. .. 1 070 3 850
Muut puupolttoaineet 708 .. .. 2 052 7 389
Muut uusiutuvat 2) 4) 90 .. .. 274 986
Muut energialähteet 5) 51 .. .. 227 818
Yhteensä 4 319 .. .. 12 416 44 699
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 6) Öljy 103 100 373 720 2 593
Kivihiili 4 468 8 046 761 15 447 55 608
Maakaasu 3 617 2 753 2 558 10 201 36 725
Muut fossiiliset 2) 3) 405 1 087 472 2 517 9 060
Turve 2 284 4 183 2 819 11 264 40 550
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 031 188 25 527 39 174 141 026
Muut puupolttoaineet 4 105 6 880 8 187 23 249 83 698
Muut uusiutuvat 2) 4) 577 1 219 609 3 055 10 999
Muut energialähteet 5) 291 180 1 178 2 141 7 707
Yhteensä 20 880 24 636 42 484 107 769 387 967
Lämmön erillistuotanto 7) Öljy .. 1 265 1 887 4 156 14 962
Kivihiili .. 682 342 1 155 4 159
Maakaasu .. 1 880 1 627 3 941 14 186
Muut fossiiliset 2) 3) .. 193 328 631 2 271
Turve .. 1 278 674 2 328 8 380
Metsäteollisuuden jäteliemet .. 19 223 319 1 147
Muut puupolttoaineet .. 4 938 3 471 9 849 35 457
Muut uusiutuvat 2) 4) .. 302 372 823 2 961
Muut energialähteet 5) .. 3 316 1 445 4 056 14 601
Yhteensä .. 13 874 10 368 27 256 98 123
Yhteensä Öljy 168 1 365 2 260 5 135 18 484
Kivihiili 6 552 8 727 1 103 22 171 79 814
Maakaasu 3 643 4 633 4 185 14 217 51 180
Muut fossiiliset 2) 3) 913 1 280 800 4 711 16 959
Turve 2 731 5 461 3 492 14 920 53 713
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 370 207 25 750 40 562 146 024
Muut puupolttoaineet 4 812 11 819 11 658 35 151 126 544
Muut uusiutuvat 2) 4) 668 1 521 981 4 152 14 947
Muut energialähteet 5) 342 3 496 2 623 6 424 23 125
Yhteensä 25 199 38 510 52 853 147 442 530 790
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 2.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2016, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2016/salatuo_2016_2017-11-02_tau_001_fi.html