Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2016

  El, GWh Fjärrvärme, GWh Industrivärme, GWh Bränsleförbrukning, GWh Bränsleförbrukning, TJ
Kondensproduktion 1) Olja 66 .. .. 258 929
Stenkol 2 084 .. .. 5 569 20 047
Naturgas 25 .. .. 75 269
Övriga fossila 2) 3) 508 .. .. 1 563 5 628
Torv 448 .. .. 1 328 4 782
Skogsindustrins avlut 338 .. .. 1 070 3 850
Övriga träbränslen 708 .. .. 2 052 7 389
Övriga förnybara 2) 4) 90 .. .. 274 986
Övriga energikällor 5) 51 .. .. 227 818
Totalt 4 319 .. .. 12 416 44 699
Samproduktion av el och värme 6) Olja 103 100 373 720 2 593
Stenkol 4 468 8 046 761 15 447 55 608
Naturgas 3 617 2 753 2 558 10 201 36 725
Övriga fossila 2) 3) 405 1 087 472 2 517 9 060
Torv 2 284 4 183 2 819 11 264 40 550
Skogsindustrins avlut 5 031 188 25 527 39 174 141 026
Övriga träbränslen 4 105 6 880 8 187 23 249 83 698
Övriga förnybara 2) 4) 577 1 219 609 3 055 10 999
Övriga energikällor 5) 291 180 1 178 2 141 7 707
Totalt 20 880 24 636 42 484 107 769 387 967
Separat värmeproduktion 7) Olja .. 1 265 1 887 4 156 14 962
Stenkol .. 682 342 1 155 4 159
Naturgas .. 1 880 1 627 3 941 14 186
Övriga fossila 2) 3) .. 193 328 631 2 271
Torv .. 1 278 674 2 328 8 380
Skogsindustrins avlut .. 19 223 319 1 147
Övriga träbränslen .. 4 938 3 471 9 849 35 457
Övriga förnybara 2) 4) .. 302 372 823 2 961
Övriga energikällor 5) .. 3 316 1 445 4 056 14 601
Totalt .. 13 874 10 368 27 256 98 123
Totalt Olja 168 1 365 2 260 5 135 18 484
Stenkol 6 552 8 727 1 103 22 171 79 814
Naturgas 3 643 4 633 4 185 14 217 51 180
Övriga fossila 2) 3) 913 1 280 800 4 711 16 959
Torv 2 731 5 461 3 492 14 920 53 713
Skogsindustrins avlut 5 370 207 25 750 40 562 146 024
Övriga träbränslen 4 812 11 819 11 658 35 151 126 544
Övriga förnybara 2) 4) 668 1 521 981 4 152 14 947
Övriga energikällor 5) 342 3 496 2 623 6 424 23 125
Totalt 25 199 38 510 52 853 147 442 530 790
1) Kondensandelar som producerats i samband med samproduktion ingår i kondensproduktion.
2) Blandbränsle (som t.ex. återvinningsbränsle) har indelats i förnybara och fossila bränslen enligt förhållandet fossil och biologisk nedbrytbar kol i bränslena.
3) Övriga fossila bränslen innehåller bl.a. masugns- och koksgas, koks, plastbränslen och andra avfallsbränslen samt den fossila andelen i blandbränslen.
4) Övriga förnybara bränslen innehåller bl.a. bio-andelen i blandbränslen och biogas.
5) Övriga energikällor innehåller väte, elektricitet samt industriell reaktions- och sekundärvärme.
6) Samproduktion av el och värme innehåller ren samproduktion.
7) Reduktionsvärme, som producerats i samband med kondensproduktion och samproduktion, ingår i separat värmeproduktion.

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen, Elstatistiken, Finsk Energiindustri r.f.

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 2.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2016, Tabellbilaga 1. El- och värmeproduktion efter produktionsform och bränsle 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2016/salatuo_2016_2017-11-02_tau_001_sv.html