Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2018

  Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, Gwh Polttoaineiden käyttö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ
Lauhdevoiman tuotanto 1) Öljy 83 - - 298 1 073
Kivihiili 1 540 - - 4 164 14 991
Maakaasu 110 - - 288 1 036
Muut fossiiliset 2) 3) 637 - - 1 790 6 445
Turve 791 - - 2 310 8 317
Mustalipeä 666 - - 2 344 8 439
Muut puupolttoaineet 757 - - 2 243 8 075
Muut uusiutuvat 2) 4) 113 - - 356 1 281
Muut energialähteet 5) 50 - - 237 854
Yhteensä 4 748 - - 14 031 50 510
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 6) Öljy 146 129 446 894 3 218
Kivihiili 3 902 7 116 570 13 330 47 988
Maakaasu 3 977 3 268 2 232 10 850 39 059
Muut fossiiliset 2) 3) 481 1 139 542 2 842 10 231
Turve 2 459 4 443 2 764 11 803 42 491
Mustalipeä 5 771 209 27 488 43 321 155 956
Muut puupolttoaineet 4 129 6 979 7 738 23 193 83 495
Muut uusiutuvat 2) 4) 682 1 319 670 3 469 12 487
Muut energialähteet 5) 290 107 1 090 2 038 7 336
Yhteensä 21 836 24 709 43 539 111 739 402 261
Lämmön erillistuotanto 7) Öljy - 701 1 328 2 854 10 273
Kivihiili - 593 180 878 3 160
Maakaasu - 1 676 1 621 3 641 13 107
Muut fossiiliset 2) 3) - 204 230 503 1 812
Turve - 1 249 747 2 348 8 454
Mustalipeä - 12 579 733 2 638
Muut puupolttoaineet - 5 336 4 448 11 510 41 435
Muut uusiutuvat 2) 4) - 293 403 824 2 965
Muut energialähteet 5) - 3 736 2 130 2 275 8 190
josta savukaasupesureilla - 2 330 591 .. ..
Yhteensä .. 13 800 11 665 25 565 92 033
Yhteensä Öljy 229 830 1 774 4 046 14 564
Kivihiili 5 442 7 710 750 18 372 66 138
Maakaasu 4 087 4 944 3 853 14 778 53 201
Muut fossiiliset 2) 3) 1 118 1 344 772 5 135 18 487
Turve 3 250 5 691 3 511 16 462 59 262
Mustalipeä 6 437 221 28 067 46 398 167 032
Muut puupolttoaineet 4 887 12 315 12 186 36 946 133 006
Muut uusiutuvat 2) 4) 795 1 612 1 072 4 648 16 733
Muut energialähteet 5) 340 3 843 3 220 4 550 16 380
Yhteensä 26 585 38 509 55 204 151 334 544 804
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Pekka Lösönen 029 551 3268, Minna Niininen 029 551 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 1.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2018, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_tau_001_fi.html