Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.9.2015

Kotitalouksien säästämisaste supistui vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä

Kotitaloussektorin säästämisaste pieneni toisella vuosineljänneksellä hieman, koska kotitaloussektorin käytettävissä oleva tulo supistui kulutusmenojen pysyessä ennallaan. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi vuoden takaiseen nähden hieman. Yrityssektorin voittoaste heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna sektorin palkkamenojen kasvaessa arvonlisäystä enemmän. Yritysten investointiaste oli aavistuksen edellisneljännestä korkeammalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2015 toisella vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittoja kuvaavan toimintaylijäämän osuus arvonlisäyksestä, heikkeni yhdellä prosenttiyksiköllä päätyen 23 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, oli aavistuksen edellisneljännestä korkeammalla 24,6 prosentissa. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli toisella vuosineljänneksellä 0,1 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 0,5 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli toisella vuosineljänneksellä 10,4 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste ei ole viimeisen vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo oli lähes samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä, kasvua oli hintojen muutoksesta puhdistettuna 0,3 prosenttia. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (373,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2015/02/sekn_2015_02_2015-09-23_tie_001_fi.html