Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2009

Utbildningsnivå Utexaminerade totalt 2008 Sysselsatta totalt Personer som studerar vid sidan om arbetet Heltidsstuderande Arbetslösa Övriga
  %   %   %   %   %   %
Totalt 136 355 100,0 92 117 67,6 22 391 16,4 20 156 14,8 12 243 9,0 11 839 8,7
Studentexamen 30 381 100,0 12 526 41,2 7 469 24,6 12 186 40,1 993 3,3 4 676 15,4
Yrkesexamen på andra stadiet 53 404 100,0 35 703 66,9 5 525 10,3 4 117 7,7 8 265 15,5 5 319 10,0
Examen på institutnivå 66 100,0 66 100,0 4 6,1 - - - - - -
Yrkeshögskoleexamen 20 535 100,0 17 463 85,0 1 663 8,1 836 4,1 1 540 7,5 696 3,4
Lägre högskoleexamen 7 851 100,0 5 392 68,7 4 297 54,7 2 188 27,9 144 1,8 127 1,6
Högre yrkeshögskoleexamen 673 100,0 643 95,5 46 6,8 4 0,6 18 2,7 8 1,2
Högre högskoleexamen 21 249 100,0 18 353 86,4 3 001 14,1 778 3,7 1 210 5,7 908 4,3
Specialiseringsutbildning för läkare 438 100,0 434 99,1 83 18,9 2 0,5 - - 2 0,5
Licentiatexamen 356 100,0 310 87,1 165 46,3 22 6,2 18 5,1 6 1,7
Doktorsexamen 1 402 100,0 1 227 87,5 138 9,8 23 1,6 55 3,9 97 6,9

Källa: Utbildning 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2009, Tabellbilaga 1. Huvudsaklig verksamhet bland de utexaminerade ett år efter examen i slutet av år 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2009/sijk_2009_2011-03-02_tau_001_sv.html