Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-09-29)
03/2016 -4,0 -4,2 -0,2
04/2016 -1,0 -1,0 0,0
05/2016 3,2 2,7 -0,5
06/2016 -0,6 -0,3 0,3
07/2016 -4,6 -5,1 -0,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. augusti 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2016/08/slv_2016_08_2016-09-29_rev_001_sv.html