Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2019-12-31)
06/2019 0,5 -0,3 -0,8
07/2019 4,8 4,0 -0,8
08/2019 -0,3 -1,2 -0,9
09/2019 4,4 4,5 0,1
10/2019 -1,4 -1,3 0,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Lauri Pullinen 029 551 3043, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 31.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. november 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2019/11/slv_2019_11_2019-12-31_rev_001_sv.html