Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.8.2020

Storföretagens omsättning var nästan oförändrad i juli jämfört med föregående månad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade storföretagens säsongrensade omsättning i juli 2020 med 0,1 procent jämfört med juni. I juni ökade den säsongrensade omsättningen med 1,7 procent, medan i maj ökade omsättning med 1,0 procent jämfört med föregående månad. Den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset inverkade på utvecklingen av storföretag.

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Den säsongrensade förändringen av omsättningen för storföretag från föregående månad, %

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/07/slv_2020_07_2020-08-31_tie_001_sv.html