Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan.

Revidering av årsförändringar av storföretag 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2020-10-30)
04/2020 -11,2 -12,2 -1,0
05/2020 -14,6 -14,8 -0,2
06/2020 -5,2 -5,7 -0,5
07/2020 -8,5 -8,5 0,0
08/2020 -9,1 -9,3 -0,2
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Omsättningsestimat för storföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Maija Sappinen 029 551 3348, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. september 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/2020/09/slv_2020_09_2020-10-30_rev_001_sv.html