Julkaistu: 9.1.2008

Vapaa-ajanmatkat marraskuussa 2007

Suomalaiset tekivät marraskuussa 358 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 207 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Reilu kuudennes näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin joulukuussa 1 496 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,5 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on prosentin vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,3 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat marraskuussa 2007 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
marraskuussa
     Vuosimuutos, %
11/2007 - 11/2006
             Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-11/2007 - 1-11/2006
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    252 000 -5 -1
Mökki- ja vierailumatkat 1 261 000 -1 8
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 513 000 -1 6
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 207 000 21 2
  - Viroon 34 000 -38 -9
  - Muihin maihin 173 000 49 5
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 151 000 13 -6
  - Viroon 48 000 30 -15
  - Ruotsiin 104 000 7 -2
Ulkomaanmatkoja yhteensä 358 000 17 -1
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 1 871 000 2 5

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 2602 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 9.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. marraskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2007/11/smat_2007_11_2008-01-09_tie_001.html