Suomen virallinen tilasto

Suomalaisten matkailu

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suomalaisten kotimaan mökkimatkailu lisääntyi vuonna 2020
30.3.2021
Vuoden 2020 matkailuilmiö oli mökkeily kotimaassa ja yöpymisten määrä kotimaan mökkimatkoilla kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaille suomalaiset tekivät vuonna 2020 yhteensä 2,3 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa, joiden määrä oli koronakriisistä johtuen vain reilu neljäsosa edellisvuodesta. Kotimaassa erilaisia yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin 21,4 miljoonaa eli vajaan viidesosan vähemmän kuin 2019. Matkat olivat kuitenkin kestoltaan selvästi pidempiä kuin edellisvuonna, minkä vuoksi yöpymisten määrä lisääntyi yli 10 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien kotimaan vapaa-ajan yöpymisissä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla asuvien vapaa-ajan yöpymiset kotimaassa lisääntyivät lähes 50 prosenttia.

Kuvaus: Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Tutkimuksen kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille. Tutkimus tilastoi toteutunutta matkailun kysyntää.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kotimaanmatkailu, liikenne, lomamatkat, matkailu, matkustajaliikenne, risteilyt, työmatkat, ulkomaanmatkailu, vapaa-aika, vapaa-ajan matkat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Suomalaisten matkailu -tilaston julkaiseminen keskeytyy toistaiseksi
23.7.2019
Tilastokeskus keskeyttää suomalaisten matkailun kolmannesvuosittaisten tietojen julkaisemisen toistaiseksi.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/index.html