Julkaistu: 27.6.2008

Vapaa-ajanmatkat toukokuussa 2008

Suomalaiset tekivät toukokuussa 331 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 254 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Noin neljäsosa näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin kesäkuussa 1 495 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 2,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 2,1 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat toukokuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
toukokuussa
     Vuosimuutos, %
5/2008 - 5/2007
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-5/2008 - 1-5/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    286 000 -10 3
Mökki- ja vierailumatkat 2 054 000 -2 0
Kotimaanmatkoja yhteensä 2 340 000 -3 1
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 254 000 -11 6
  - Viroon 67 000 18 -3
  - Muihin maihin 187 000 -18 8
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 77 000 18 11
  - Viroon 32 000 146 43
  - Ruotsiin 37 000 -29 -5
Ulkomaanmatkoja yhteensä 331 000 -5 7
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 671 000 -3 2

Lähde: Suomalaisten matkailu -tutkimus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Manninen (09) 1734 3260 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 27.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. toukokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/05/smat_2008_05_2008-06-27_tie_001.html