Julkaistu: 5.9.2008

Vapaa-ajanmatkat heinäkuussa 2008

Suomalaiset tekivät heinäkuussa 590 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 508 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. Joka neljäs näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin elokuussa 1 478 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 3,9 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Luku on sama kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 3,0 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat heinäkuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
heinäkuussa
     Vuosimuutos, %
7/2008 - 7/2007
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-7/2008 - 1-7/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    906 000 10 7
Mökki- ja vierailumatkat 3 040 000 -2 -1
Kotimaanmatkoja yhteensä 3 946 000 0 0
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 508 000 0 5
  - Viroon 120 000 -10 -6
  - Muihin maihin 388 000 3 8
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 82 000 -31 0
  - Viroon 27 000 -41 15
  - Ruotsiin 52 000 -29 -9
Ulkomaanmatkoja yhteensä 590 000 -6 4
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 4 536 000 0 1

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen (09) 1734 3260 ja Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 5.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. heinäkuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/07/smat_2008_07_2008-09-05_tie_001.html