Julkaistu: 4.12.2008

Vapaa-ajanmatkat lokakuussa 2008

Suomalaiset tekivät lokakuussa 344 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä matkoista 249 000 oli sellaisia, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa. 28 prosenttia näistä matkoista tehtiin Viroon. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin marraskuussa 1 473 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,7 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Luku on 6 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,4 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset ja tarkemmat tiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Suomalaisten matkailu -julkaisussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä kahden kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat lokakuussa 2008 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

  Matkoja
lokakuussa
     Vuosimuutos, %
10/2008 - 10/2007
Kumulatiivinen
vuosimuutos, %
1-10/2008 - 1-10/2007
Kotimaanmatkoja maksullisessa majoituksessa    299 000 8 3
Mökki- ja vierailumatkat 1 423 000 5 1
Kotimaanmatkoja yhteensä 1 722 000 6 1
Ulkomaanmatkat, yöpyminen kohdemaassa 249 000 -16 5
  - Viroon 70 000 -10 3
  - Muihin maihin 179 000 -19 6
Risteilyt, yöpyminen vain laivalla 95 000 -37 -2
  - Viroon 27 000 -52 8
  - Ruotsiin 65 000 -32 -8
Ulkomaanmatkoja yhteensä 344 000 -23 3
Vapaa-ajanmatkoja yhteensä 2 066 000 -1 2

Lähde: Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300 ja Mervi Härkönen (09) 1734 3260, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 4.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. lokakuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2008/10/smat_2008_10_2008-12-04_tie_001.html