Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1.1 Yöpymisen sisältäneet matkat 2005-2015

Matkatyyppi 2005 2008 2009 2010 2) 2011 2012 2) 2013 2014 2015
1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 36 832 36 943 36 847 41 164 42 835 39 969 39 042 37 574 38 060
Vapaa-aika Kotimaa Yhteensä Yhteensä 27 360 27 137 27 523 30 694 31 199 26 771 26 528 25 209 25 721
1-3 yötä 22 878 22 542 22 525 25 239 25 563 21 483 21 220 20 070 20 501
Vähintään
4 yötä
4 483 4 596 4 998 5 455 5 636 5 288 5 308 5 139 5 221
Maksullinen majoitus 1) Yhteensä 4 637 5 080 5 228 5 926 5 816 6 380 6 553 5 892 6 372
1-3 yötä 3 550 3 927 3 964 4 705 4 522 5 064 5 179 4 688 5 098
Vähintään
4 yötä
1 087 1 153 1 264 1 221 1 294 1 316 1 374 1 204 1 274
Ilmaismajoitus Yhteensä 22 723 22 057 22 295 24 768 25 383 20 391 19 974 19 317 19 349
1-3 yötä 19 328 18 615 18 561 20 534 21 041 16 419 16 040 15 382 15 402
Vähintään
4 yötä
3 396 3 443 3 734 4 234 4 342 3 972 3 934 3 935 3 947
Ulkomaa Yhteensä Yhteensä 4 682 4 591 4 858 5 431 5 890 7 104 6 986 7 031 7 247
1-3 yötä 2 721 2 398 2 541 2 947 3 197 3 576 3 601 3 429 3 603
Vähintään
4 yötä
1 961 2 193 2 317 2 484 2 694 3 528 3 385 3 601 3 645
Yöpyminen kohdemaassa Yhteensä 3 112 3 328 3 596 3 974 4 293 5 836 5 719 5 881 6 156
1-3 yötä 1 151 1 135 1 279 1 490 1 600 2 308 2 335 2 280 2 512
Vähintään
4 yötä
1 961 2 193 2 317 2 484 2 694 3 528 3 385 3 601 3 645
Risteily Yhteensä 1 570 1 263 1 262 1 457 1 597 1 268 1 266 1 150 1 091
Työ Kotimaa Yhteensä Yhteensä 3 571 3 953 3 492 3 837 4 362 4 144 3 952 3 636 3 435
1-3 yötä 3 248 3 599 3 168 3 485 3 945 3 768 3 688 3 334 3 141
Vähintään
4 yötä
323 354 324 351 417 375 264 302 294
Ulkomaa Yhteensä Yhteensä 1 219 1 262 974 1 202 1 384 1 951 1 577 1 698 1 657
1-3 yötä 892 898 657 860 981 1 349 1 094 1 223 1 097
Vähintään
4 yötä
327 365 318 342 402 602 482 475 560
1) Ilmaismajoituksissa mukana myös matkat, joilla yövyttiin loma-osakkeessa (timeshare).
2) Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä on muutettu vuosina 2010 ja 2012. Aikasarjakatkosta edeltävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia uudempien kanssa.
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2015, Liitetaulukko 1.1 Yöpymisen sisältäneet matkat 2005-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tau_001_fi.html