Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.10.2016

Suomalaiset matkustivat kesällä 2016 kotimaan lisäksi naapurimaihin

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomalaiset matkustivat touko-elokuussa 2016 ahkerasti sekä Viroon että Ruotsiin. Myös Iso-Britanniaan ja Kroatiaan tehtyjen matkojen määrä lisääntyi viimevuodesta. Turkkiin suuntautuneiden matkojen määrä suorastaan romahti. Venäjä sai vetovoimansa takaisin, ja itänaapuriin matkustettiin parin vuoden notkahduksen jälkeen kuten ennenkin. Kotimaassa maksullisen majoituksen sisältäneitä matkoja tehtiin enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Vapaa-ajanmatkat touko-elokuussa 2003-2016*

Vapaa-ajanmatkat touko-elokuussa 2003-2016*

Vuoden 2016 toisella kolmanneksella 15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät noin 16 miljoonaa matkaa, kun lasketaan yhteen kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Matkamäärässä ovat mukana yöpymisen sisältäneiden matkojen lisäksi myös ulkomaan päivämatkat.

Kotimaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin touko-elokuussa 11 miljoonaa. Ilmaismajoitusmatkoja näistä oli 8 miljoonaa, joka on saman verran kuin viimevuoden touko-elokuussa.

Vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin 2,9 miljoonaa ja suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Uusimaa säilytti kärkisijansa kesän matkailumaakuntana. Kaikkiaan maksullisen majoituksen sisältäneitä kotimaanmatkoja tehtiin 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden touko-elokuussa.

Ulkomaille tehtiin touko-elokuussa kaikkiaan 3,4 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Lukuun on laskettu mukaan yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat. Ulkomaan vapaa-ajanmatkoista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja oli 2 633 000 ja risteilyjä, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, 329 000. Lähes kaikki risteilyt suuntautuivat Ruotsiin tai Viroon. Päivämatkoja ulkomaille tehtiin touko-elokuussa 419 000, joista Viroon tehtyjä päiväristeilyjä oli puolet.

Kesällä ulkomaan vapaa-ajanmatkoille lähdettiin useimmiten laivalla tai lentäen. Meriteitse tehtiin 1,5 miljoonaa matkaa ja ilmojen halki 1,3 miljoonaa.

Vapaa-ajanmatkailu Viroon kasvoi edellisvuoden kesästä. Kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja suuntautui etelänaapuriimme 739 000, yönyliristeilyjä 135 000 ja päiväristeilyjä 206 000. Päiväristeilyt vähenivät viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kohdemaassa yöpymisen sisältäneet matkat ja laivalla yöpymisen sisältäneet risteilyt lisääntyivät.

Vapaa-ajanmatkailu Ruotsiinkin lisääntyi edellisvuoden kesästä. Kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä matkoja suuntautui länsinaapuriimme kesäkaudella 377 000, yönyliristeilyjä 192 000 ja päivämatkoja 85 000.

Venäjälle suuntautuva vapaa-ajanmatkailu nousi entiselle tasolleen vuosien 2014-2015 notkahduksen jälkeen. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden matkojen määrä Venäjälle lisääntyi 28 prosenttia ja päivämatkojenkin määrä peräti 143 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Vapaa-ajan matkat läntiseen Keski-Eurooppaan vähenivät. Suomalaisten suosikit, Ranska ja Saksa, menettivät suosiotaan. Sen sijaan Iso-Britannia kasvatti suosioitaan suomalaismatkailijoiden keskuudessa.

Lännestä poiketen itäinen Keski-Eurooppa kiinnosti kesäaikaan suomalaismatkailijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tšekkiin ja erityisesti Puolaan suuntautuneet vapaa-ajan matkat lisääntyivät.

Suomen vaihtelevasta suvisäästä matkattiin myös varmemman auringonpaisteen kohteisiin Etelä-Eurooppaan. Välimeren pohjoispuolen valtioihin tehtiin yhteensä 521 000 matkaa, joka oli kuitenkin vähemmän kuin edellisvuoden touko-elokuussa.

Kroatiaan matkustettiin selkeästi ahkerammin kuin edellisvuoden kesäkaudella, ja matkojen määrä sinne lähes kaksinkertaistui.

Muihin Välimeren suosikkivaltioihin, Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan, matkojen määrä väheni verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaa. Turkkiin suuntautuneiden matkojen määrä romahti ja matkoja sinne tehtiin alle puolet viimevuoden kesäkauteen verrattuna.

Euroopan ulkopuolella Yhdysvallat lisäsi suosiotaan ja matkojen määrä sinne kasvoikin 65 prosenttia.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja tehtiin kokonaisuudessaan 7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden touko-elokuussa.

Pakettimatkat eivät ole kesällä sen suositumpia kuin muuhunkaan aikaan vuodesta. Viron yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä matkoista 37 prosenttia oli pakettimatkoja. Kreikkaan suuntautuneista matkoista pakettimatkoja oli 83 prosenttia ja Kroatiaan 46 prosenttia. Espanjaan ja Italiaan tehdyistä vapaa-ajanmatkoista vain osa oli pakettimatkoja. Espanjan-matkoista paketteja oli 15 prosenttia ja Italian-matkoista 25 prosenttia.

Vaikka touko-elokuussa ulkomailla vietetyistä lomaöistä kaksi kolmesta kului hotelleissa, niin varsinkin kesäaikaan myös sukulaisten ja tuttavien luona yövytään, sillä joka seitsemäs ulkomailla vietetty lomayö kului sukulaisten ja tuttavien luona.

Vapaa-ajanmatkailu on kesäkaudella selkeästi vilkkaampaa kuin muuhun aikaan vuodesta. Kotimaanmatkoja, joiden aikana yövytään maksullisessa majoituksessa, tehdään selkeästi enemmän kesäaikaan, samoin kuin kotimaan ilmaismajoitusmatkoja. Ulkomaille matkatessa yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat lisääntyvät, mutta risteilyjen ja päivämatkojen määrässä ei ole havaittavissa minkäänlaista kesäpiikkiä.

Vapaa-ajanmatkojen lisäksi kotimaassa tehtiin miljoona työ- ja kokousmatkaa. Ulkomaille suuntautui 0,5 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa (ml. kohdemaassa yöpymisen sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat). Työmatkat kotimaassa vähenivät 4 prosenttia ja ulkomaille suuntautuneet työmatkat 10 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 4 747 iältään 15–84-vuotiasta suomalaista. Vuoteen 2011 saakka tiedot kerättiin 15–74-vuotiailta.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (306,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Kesä (1.5.-31.8) 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tie_001_fi.html