Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kotimaanmatkailu

2.1. Kotimaan vapaa-ajanmatkailu maksullisessa majoituksessa pysyi edellisvuoden tasolla

Vuonna 2018 kotimaassa tehtiin noin 6,8 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin ainakin kerran maksullista majoituspalvelua, kuten hotellia, vuokrattua mökkiä tai leirintäaluetta. Kokonaismäärä pysyi samalla tasolla verrattuna aiempaan vuoteen. Muutosta sen sijaan oli matkojen pituudessa. Lyhyiden, 1-3 yötä kestävien matkojen määrä väheni, mutta vähintään 4 yötä kestävien matkojen määrä lisääntyi.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna 25-44 vuotiaat lisäsivät kotimaan matkailuaan, kun taas yli 45 vuotiaat vähensivät matkustamista kotimaassa.

Suomalaisten suosikkimatkakohteet kotimaassa olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Lappi. Uudellemaalle suuntautui 1,2 miljoonaa matkaa eli 18 prosenttia kaikista maksullisen majoituksen matkoista. Pirkanmaalle ja Lappiin suuntautui 12 prosenttia matkoista.

Lappiin tehtiin vuonna 2018 vapaa-ajanmatkoja enemmän kuin vuotta aiemmin. Lappi houkutti matkailijoita ympäri vuoden, mutta mieluiten Lappiin matkustettiin maaliskuisille keväthangille. Myös heinäkuu oli suosittua aikaa Lapissa. Muualle Suomeen matkatessa kesäkuukaudet olivat suosituin aika matkustaa. Kaikista kotimaahan suuntautuneista maksullisen majoituksen matkoista tehtiin heinäkuussa 16 prosenttia.

Suomen suuret kaupungit kiinnostivat kotimaanmatkailijoita, sillä Uudellemaalle suuntautuneista matkoista yli kolme neljästä tehtiin Helsinkiin. Pirkanmaalle tehdyistä matkoista yli neljä viidestä tehtiin Tampereelle ja Varsinais-Suomeen suuntautuneista lähes kaksi kolmesta Turkuun.

Kotimaassa kuljettiin yleensä henkilöautolla, sillä lähes 80 prosenttia matkoista taitettiin henkilöauton kyydissä. Junalla matkaaminen lisääntyi edellisvuodesta. Muilla julkisilla liikennevälineillä, kuten bussilla ja lentokoneella, matkaaminen väheni.

Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 17,2 miljoonaa kertaa, mikä oli enemmän kuin vuonna 2017. Yöpymisistä 63 prosenttia oli hotelli-, lomakylä- ja leirintäaluematkoilta ja 36 prosenttia vuokramökkimatkoilta tai airbnb:stä.

Katso liitetaulukot 1.3, 8, 9, 11, 12 ja 13

2.2. Ilmaismajoitusmatkoille suuriin kaupunkeihin

Kotimaassa tehtiin 19 miljoonaa yli yön kestänyttä vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkaa eli matkaa omalle mökille tai vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Näiden ilmaismajoitusmatkojen määrä pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna.

Ilmaismajoitusmatkoista kolme miljoonaa suuntautui Uudellemaalle ja näistä puolet Helsinkiin. Pirkanmaalle suuntautui 1,7 miljoonaa ilmaismajoitusmatkaa ja näistä puolet Tampereelle. Varsinais-Suomeen matkoja tehtiin 1,5 miljoonaa ja näistä neljä kymmenestä Turkuun. Pohjois-Pohjanmaalle ilmaismajoitusmatkoja tehtiin 1,7 miljoonaa.

Ilmaismajoitusmatkojenkin sesonkiaikaa olivat kesäkuukaudet, sillä runsas kolmannes vuoden 2018 ilmaismajoitusmatkoista tehtiin kesä-elokuun aikana.

Katso liitetaulukot 8, 9 ja 10

2.3. Päivämatkat kotimaassa

Vuonna 2018 kotimaassa tehtiin 12,2 miljoonaa vapaa-ajan päivämatkaa. Päivämatkojen kohteena suositummat maakunnat olivat Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Uudellemaalle suuntautuneista päivämatkoista joka toinen suuntautui Helsinkiin. Pirkanmaalle tehdyistä matkoista 58 prosenttia suuntautui Tampereelle ja Varsinais-Suomeen suuntautuneista 46 prosenttia Turkuun.

Katso liitetaulukot 1.2, 8, 9, 10 ja 11  

2.4. Kotimaan matkakohteen valintaan vaikuttavia seikkoja

Kotimaan vapaa-ajanmatkoja, joiden syyksi ilmoitettiin loma, tehtiin vuonna 2018 17,1 miljoonaa. Näistä päivämatkoja oli 5,5 miljoonaa, maksullisen yöpymisen sisältäneitä 5,3 miljoonaa ja ilmaismajoitusmatkoja 6,3 miljoonaa.

Kotimaan matkakohteen valintaan vaikuttavia seikkoja voitiin tutkimuksessa mainita korkeintaan kaksi. Matkustuskohteen valinnassa merkittävinpänä tekijänä oli luonto, sillä runsas neljännes mainitsi sen vaikuttaneen matkakohteen valinnassa. Erityisesti ilmaismajoitusmatkoissa, joita ovat mm. mökkimatkat ja matkat sukulaisten ja tuttavien luokse, luonto vaikutti matkakohteen valinnassa.

Oma hyvinvointi ja kulttuuripalvelut olivat vaikuttimena valita matkakohde viidenneksellä kotimaanmatkoista. Maksullisen yöpymisen sisältäneillä matkoilla kulttuuripalvelut olivat vaikuttimena joka kolmannella.

Päiväseltään tehtyjen lomamatkojen suurimpana vaikuttimina olivat kulttuuri tai ostokset.

Katso liitetaulukko 19  

2.5. Työmatkat kotimaassa

Vuonna 2018 kotimaassa tehtiin 3,5 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa ja 3,9 miljoonaa päivätyömatkaa. Yöpymisen sisältäneitä kotimaan työmatkoja tehtiin vähemmän kuin vuonna 2017.

Kotimaan työmatkat olivat pääosin hyvin lyhyitä. Matkoista 54 prosenttia kesti vain päivän ja 26 prosenttia kesti vain yhden yön.

Kotimaan työmatkat tehtiin useimmiten omalla autolla, sillä 67 prosenttia matkoista taittui henkilöautolla. Junalla kulki 19 prosenttia työmatkalaisista ja 8 prosenttia matkusti lentokoneella.

Katso liitetaulukot 1.2, 14 ja 16  


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2018, 2. Kotimaanmatkailu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2018/smat_2018_2019-03-28_kat_002_fi.html