Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.6.2007 ja 1.1.-30.6.2008

Tuloslaskelmat (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%) 1.1.2007-
30.6.2007
1.1.2008-
30.6.2008
muutos-%
  
 
  27 9 Palkkiotuotot 198 544,0 120 550,6 -39,3
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 4 506,2 2,5 -99,9
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 4 943,1 2 797,2 -43,4
  41 9 Korkotuotot 4 725,0 2 978,2 -37,0
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 796,0 192,4 -75,8
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 39,4 165,3 319,5
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 11 809,0 6 924,6 -41,4
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 225 362,7 133 610,8 -40,7
  51 9 Palkkiokulut 44 253,1 31 639,7 -28,5
  53 3 Korkokulut 1 732,0 1 012,8 -41,5
  55 8 Hallintokulut 69 239,7 55 002,7 -20,6
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 766,3 1 660,1 -6,0
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 6 249,3 6 653,9 6,5
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0 0,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 102 122,3 37 641,6 -63,1
  73 5 Tilinpäätössiirrot 15,2 -1,1 *)
  75 0 Tuloverot 24 671,5 9 436,8 -61,8
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 77 465,9 28 203,8 -63,6
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 259,5 0,0 -100,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 77 725,4 28 203,8 -63,7

*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.

Päivitetty 3.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-30.6.2007 ja 1.1.-30.6.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/02/spy_2008_02_2008-10-03_tau_001.html