Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2008

Taseet (1000 €) sekä muutos edellisen vuoden vastaavasta (%)
  30.9.2007 30.9.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 5 030,0 7 930,6 57,7
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 109 321,6 68 466,5 -37,4
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 8 624,8 3 103,5 -64,0
  09 0 Saamistodistukset 62 220,1 42 454,4 -31,8
  11 4 Osakkeet ja osuudet 77 107,4 29 410,8 -61,9
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 311,0 136,5 -56,2
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 15 635,5 17 392,6 11,2
  15 8 Johdannaissopimukset 1 381,7 0,0 -100,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 6 740,3 6 301,1 -6,5
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 860,4 8 160,3 39,2
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 49 377,2 15 110,8 -69,4
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 38 503,9 28 044,9 -27,2
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 223,2 811,9 263,8
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 380 337,9 227 324,0 -40,2
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 166 589,5 57 688,2 -65,4
  43 2 Velat luottolaitoksille 0,9 181,9 (X)
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 11 273,0 6 258,3 -44,5
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 15,0 0,0 -100,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 2 918,5 0,0 -100,0
  50 2 Muut velat 84 371,1 12 945,3 -84,7
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 63 586,7 37 569,3 -40,9
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 210,8 225,3 -81,4
  57 9 Laskennalliset verovelat 3 213,5 508,3 -84,2
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 69,8 300,4 330,4
  65 9 OMA PÄÄOMA 213 678,6 169 335,5 -20,8
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 47 852,9 31 791,1 -33,6
  6520 3 Ylikurssirahasto 15 779,2 9 922,9 -37,1
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 542,5 943,6 -38,8
  6535 0 Vapaat rahastot 4 310,5 24 064,6 458,3
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 40 609,0 69 414,5 70,9
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 103 584,5 33 198,8 -68,0
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 380 337,9 227 324,1 -40,2
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 29 239,0 15 459,2 -47,1
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 23 879,6 88,0 -99,6
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 5 359,4 15 371,2 186,8

(X) suurempi kuin 999,9,%

Päivitetty 9.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tase 30.9.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/03/spy_2008_03_2008-12-09_tau_002.html