Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten ensimmäisen neljänneksen 2010 tuloslaskelma, 1000 euroa

  1.1.–31.3.2009 1.1.–31.3.2010 Muutos-%
Palkkiotuotot 45 878,0 63 062,0 37,5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -131,3 904,7 *) 3)
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 905,4 2 500,4 176,2
Korkotuotot 990,4 495,2 -50,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot -320,9 310,0 *)
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 16,2 384,4 (X) 2)
Liiketoiminnan muut tuotot 2 725,2 2 982,6 9,4
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 50 063,0 70 639,3 41,1
Palkkiokulut 10 437,8 14 512,8 39,0
Korkokulut 378,0 304,7 -19,4
Hallintokulut 26 044,0 30 923,2 18,7
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 991,6 1 090,3 10,0
Liiketoiminnan muut kulut 3 898,6 4 095,1 5,0
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 2,8 0,0 -100
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 310,2 19 713,2 137,2
Tilinpäätössiirrot 0,0 48,7 (Z) 1)
Tuloverot 2 482,8 5 058,5 103,7
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 5 827,8 14 703,4 152,3
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 274,8 6,7 -97,6
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 6 102,6 14 710,1 141,0
1) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
2) (X) suurempi kuin 999,9%
3) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2010, Sijoituspalveluyritysten ensimmäisen neljänneksen 2010 tuloslaskelma, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/01/spy_2010_01_2010-06-16_tau_002_fi.html