Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2010, 1000 euroa

  31.3.2009 31.3.2010 Muutos-% 1)
VASTAAVAA      
Käteiset varat 6 352,0 12 835,8 102,1
Saamiset luottolaitoksilta 63 370,1 82 879,6 30,8
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 2 969,2 4 222,0 42,2
Saamistodistukset 27 345,9 31 331,4 14,6
Osakkeet ja osuudet 19 252,9 25 624,4 33,1
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 199,5 389,5 95,2
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 23 339,7 23 520,4 0,8
Johdannaissopimukset 0,0 0,0 0,0
Aineettomat hyödykkeet 5 876,9 9 194,7 56,5
Aineelliset hyödykkeet 9 039,6 7 831,2 -13,4
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 1 754,2 0
Muut varat 14 880,6 28 028,4 88,4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 25 932,3 22 867,4 -11,8
Laskennalliset verosaamiset 193,1 186,3 -3,5
VASTAAVAA YHTEENSÄ 198 751,8 250 665,3 26,1
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 50 398,5 80 075,7 58,9
Velat luottolaitoksille 839,6 2 112,9 151,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 4 415,0 2 448,5 -44,5
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 94,0 0
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 0,0 61,3 0
Muut velat 15 754,0 24 980,7 58,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 28 291,1 48 062,1 69,9
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 478,0 802,0 67,8
Laskennalliset verovelat 621,1 1 514,2 143,8
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 622,2 59,7 -90,4
OMA PÄÄOMA 147 730,9 170 529,7 15,4
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 33 626,8 41 613,5 23,8
Ylikurssirahasto 9 814,9 7 345,8 -25,2
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 888,1 1 967,3 121,5
Vapaat rahastot 32 679,8 40 737,0 24,7
Edellisten tilikausien voitto/tappio 64 618,6 64 156,0 -0,7
Tilikauden voitto/tappio 6 102,6 14 710,1 141,0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 198 751,8 250 665,3 26,1
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 44 534,3 13 551,3 -69,6
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 43,5 1 083,3 (X) 1)
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 44 490,8 12 468,0 -72,0
1) (X) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2010, Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/01/spy_2010_01_2010-06-16_tau_003_fi.html