Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2010, 1000 euroa

  30.12.2009 31.12.2010 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 9 970,9 12 805,8 28,4
Saamiset luottolaitoksilta 88 699,4 85 019,8 -4,1
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 6 985,3 6 477,5 -7,3
Saamistodistukset 34 472,8 60 226,8 74,7
Osakkeet ja osuudet 21 441,1 31 112,5 45,1
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 414,1 3 668,0 785,8
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 25 158,4 21 629,4 -14,0
Johdannaissopimukset 476,9 181,3 -62,0
Aineettomat hyödykkeet 9 670,6 8 394,7 -13,2
Aineelliset hyödykkeet 8 924,4 7 780,9 -12,8
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 674,0 (Z) 2)
Muut varat 20 998,3 23 574,6 12,3
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 41 364,0 38 552,8 -6,8
Laskennalliset verosaamiset 378,4 550,2 45,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ 268 954,6 300 649,3 11,8
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 79 532,3 92 774,7 16,7
Velat luottolaitoksille 891,7 9,4 -98,9
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 636,9 1 567,7 -56,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 397,7 73,1 -81,6
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 480,6 278,8 -42,0
Muut velat 17 215,5 21 811,9 26,7
Siirtovelat ja saadut ennakot 53 995,4 64 406,5 19,3
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 302,0 2 134,7 64,0
Laskennalliset verovelat 1 612,7 2 492,4 54,5
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 54,2 60,8 12,2
OMA PÄÄOMA 189 368,1 207 812,9 9,7
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 35 164,5 41 771,0 18,8
Ylikurssirahasto 7 334,7 7 332,7 0,0
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 1 664,8 6 419,4 285,6
Vapaat rahastot 41 871,1 41 863,1 0,0
Edellisten tilikausien voitto/tappio 59 355,7 45 128,8 -24,0
Tilikauden voitto/tappio 43 977,3 65 297,9 48,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 268 954,6 300 649,3 11,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2 980,7 1 108,2 -62,8
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 39,0 1 006,4 (X) 1)
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2 941,7 101,8 -96,5
1) (X) suurempi kuin 999,9 %
2) (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 31.12.2010, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/04/spy_2010_04_2011-04-05_tau_003_fi.html