Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2011, 1000 euroa

  30.6.2010 30.6.2011 Muutos-%
VASTAAVAA      
Käteiset varat 11 438,7 12 696,6 11,0
Saamiset luottolaitoksilta 76 389,7 70 514,1 —7,7
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 003,0 5 905,5 18,0
Saamistodistukset 32 330,5 32 770,0 1,4
Osakkeet ja osuudet 25 009,4 25 877,6 3,5
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 074,1 1 710,7 —17,5
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 32 907,0 18 828,6 —21,2
Johdannaissopimukset 69,3 36,0 —48,1
Aineettomat hyödykkeet 9 067,8 7 682,1 —15,3
Aineelliset hyödykkeet 7 750,0 7 923,5 2,2
Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
Muut varat 29 030,7 22 324,6 —23,1
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 25 442,2 34 124,1 34,1
Laskennalliset verosaamiset 176,1 473,7 169,0
VASTAAVAA YHTEENSÄ 247 688,5 240 867,1 —2,8
VASTATTAVAA      
VIERAS PÄÄOMA 68 325,2 71 339,1 4,4
Velat luottolaitoksille 498,9 414,1 —17,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 724,0 4 486,1 19,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 734,5 707,8 —3,6
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat 27,0 39,1 44,8
Muut velat 19 678,8 15 094,9 —23,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 41 468,5 49 243,7 18,7
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 1 443,0 582,0 —59,7
Laskennalliset verovelat 732,5 771,6 5,3
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 60,1 46,9 22,0
OMA PÄÄOMA 179 303,2 169 481,1 —5,5
Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma 40 528,6 43 829,0 8,1
Ylikurssirahasto 7 279,6 7 422,5 2,0
Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
Muut sidotut rahastot 5456,7 1 670,6 —69,4
Vapaat rahastot 38 413,4 45 245,8 17,8
Edellisten tilikausien voitto/tappio 60 083,6 42 286,5 —29,6
Tilikauden voitto/tappio 27 541,3 29 026,7 5,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 247 688,5 240 867,2 —2,8
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 17 786,3 4 412,0 —75,2
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1 142,6 1 625,2 42,2
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 16 643,7 2 786,8 —83,3

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 3. Sijoituspalveluyritysten tase 30.6.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/02/spy_2011_02_2011-09-29_tau_003_fi.html