Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011, 1000 euroa

  1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2011 Muutos-%
Palkkiotuotot 289 489,3 280 980,0 -2,9
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2 378,2 514,6 -78,4
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 5 086,9 5 722,2 12,5
Korkotuotot 2 082,2 1 802,2 -13,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 15 059,3 842,0 -94,4
Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 401,6 32,0 -92,0
Liiketoiminnan muut tuotot 13 309,5 13 590,2 2,1
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 327 807,0 303 483,2 -7,4
Palkkiokulut 68 394,1 71 241,2 4,2
Korkokulut 1 045,3 633,4 -39,4
Hallintokulut 136 354,8 136 399,8 0,0
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 4 502,3 3 586,6 -20,3
Liiketoiminnan muut kulut 18 075,7 18 387,8 1,7
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 817,3 1 514,6 85,3
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 25,7 944,0 (X) 2)
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 98 591,8 70 776,4 -28,2
Tilinpäätössiirrot -69,7 -11 626,0 (X)
Tuloverot 20 826,3 16 531,1 -20,6
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 77 695,7 42 618,3 -45,1
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -7 326,6 2 197,6 *)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 70 369,0 44 815,8 -36,3
1) *) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä
2) (X) suurempi kuin 999,9 %

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/04/spy_2011_04_2012-04-05_tau_002_fi.html