Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014
Korkotuotot 281 564 786
Korkokulut 116 227 340
RAHOITUSKATE 164 338 446
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) 5 9 11
Osinkotuotot 1 782 1 892 1 902
Palkkiotuotot 82 235 167 066 248 676
(Palkkiokulut) 19 482 40 129 61 209
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 67 1 722 91
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 322 469 630
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -10 30 3
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto - 1) - -
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 91 344 538
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot - - -
Muut liiketoiminnan tuotot 6 191 9 100 14 343
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 687 7 694 12 773
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 67 668 133 128 192 637
(Hallintokulut) 36 632 72 083 104 390
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 22 456 43 215 62 908
josta: Muut hallintokulut 14 176 28 867 41 482
(Poistot) 763 1 613 2 562
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -22 -44 -66
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 130 133 139
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä 3 3 3
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 30 169 59 346 85 615
(Tilinpäätössiirrot) -150 1 545 61
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 5 484 10 913 16 214
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 24 835 46 888 69 341
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -411 -671 -968
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 24 424 46 217 68 374
1) “ - “ Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/03/spy_2014_03_2015-01-08_tau_001_fi.html