Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015
VASTAAVAA .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 112 156
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 325
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 275
Myytävissä olevat rahoitusvarat 21 622
Lainat ja muut saamiset 3 697
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3 258
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat)
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat)
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 12 126
Aineelliset hyödykkeet 5 590
Aineettomat hyödykkeet 13 515
Verosaamiset 1 208
Muut varat 94 095
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät
VASTAAVAA YHTEENSÄ 272 868
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 121
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 3 437
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat)
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat)
Varaukset 1 888
Verovelat 7 439
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma
Muut velat 100 361
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään
VELAT YHTEENSÄ 113 282
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 37 510
Ylikurssirahasto 7 419
Muu oma pääoma 295
Muut 3 285
Kertyneet muut laajan tuloksen erät -617
Kertyneet voittovarat 80 210
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -2
Muut rahastot 31 673
(-) Omat osakkeet -187
(-) Ennakko-osingot
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 159 586
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 272 868

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/01/spy_2015_01_2015-08-31_tau_002_fi.html