Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 30.6.2015
ADMINISTRATIONSKOSTNADER, summa 83 188
1. Personalkostnader 49 103
1.1 Löner och arvoden 39 963
1.2 Personalbikostnader 9 140
2. Övriga administrationskostnader 34 086
2.1 Kontorskostnader 3 113
2.2 IT-kostnader 9 217
2.3 Kommunikationskostnader 1 818
2.4 Representations- och marknadsföringskostnader 3 217
2.5 Forsknings- och utvecklingskostnader 7
2.6 Andra personkostnader (än personalkostnader) 1 955
2.7 Övriga administrativa kostnader 14 758

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 3. Specifikation av värdepappersföretagens administrationskostnader 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2015/02/spy_2015_02_2015-09-29_tau_003_sv.html