Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.12.2017

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot kasvoivat ja liikevoitto laski vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 12 miljoonaa euroa vähemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 9 miljoonalla eurolla 102 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi kolmannella neljänneksellä 102,5 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 8,9 miljoonaa euroa, eli 9,6 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 10,0 miljoonaa euroa vähemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 25,7 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa, eli 5,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 2,3 miljoonaa euroa vähemmän.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 44,9 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin ja 1,0 miljoona euroa vähemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 26,7 miljoonaa euroa eli noin 59 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut kasvoivat viime vuodesta 2 miljoonalla eurolla. Muut hallintokulut olivat puolestaan 18 miljoonaa euroa, mikä on lähes miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 407 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 6,3 prosenttia viime vuoden kolmannen neljänneksen 383 miljoonasta eurosta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta pieneni 64,6 prosentista noin 61,7 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa 66 kappaletta, joista 43 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/03/spy_2017_03_2017-12-15_tie_001_fi.html