Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.4.2018

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 63 miljoonaa euroa vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 22 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 31 miljoonalla eurolla 151 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2017, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä 151,4 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 30,8 miljoonaa euroa, eli 25,6 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 48,9 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 29 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 miljoonaa euroa, eli 7,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 3,3 miljoonaa euroa enemmän.

Vuoden 2017 sijoituspalveluyritysten yhteenlasketut palkkiotuotot olivat 470,5 miljoonaa euroa, mikä oli 73,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksen puolestaan maksoivat koko vuonna 109 miljoonaa euroa, mikä oli 10,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä 61,7 miljoonaa euroa, mikä on 4,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin ja 16,8 miljoona euroa enemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 36,3 miljoonaa euroa eli noin 59 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut kasvoivat viime vuoden vastaavasta neljänneksestä 3,1 miljoonalla eurolla. Muut hallintokulut olivat puolestaan 25,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,7 miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.Vuositasolla sijoituspalveluyritysten hallintokulut nousivat 4,0 prosentilla edellisen vuoden 193 miljoonasta eurosta 201 miljoonaan euroon.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2017 lopussa oli 461 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 17,6 prosenttia vuoden 2016 lopun 393 miljoonasta eurosta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi 61,7 prosentista noin 62 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2017 neljännen neljänneksen lopussa 68 kappaletta, joista 47 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/04/spy_2017_04_2018-04-19_tie_001_fi.html