Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.12.2018

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot laskivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin 9 miljoona euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 16 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 87 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2018, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 87 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 16 miljoonaa euroa, eli 15,5 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 20 miljoonaa euroa vähemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 21 miljoonaa euroa, mikä on 5 miljoonaa euroa, eli 18,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 3 miljoona euroa vähemmän.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 40 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoona euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 7 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 23 miljoonaa euroa eli noin 57 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut laskivat viime vuoden vastaavasta neljänneksestä 4 miljoonalla eurolla. Muut hallintokulut olivat puolestaan 17 miljoonaa euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa oli 339 miljoonaa euroa. Taseet laskivat 16,7 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta nousi 61,7 prosentista noin 64,0 prosenttiin. Sijoituspalveluyritysten uudistuneista FINREP-raportointikäytännöistä johtuen taseen erät eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia vuoden 2018 ja aiempien vuosien välillä.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa 58 kappaletta, joista 38 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/03/spy_2018_03_2018-12-18_tie_001_fi.html