Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2018

Värdepappersföretagens rörelsevinst och provisionsintäkter minskade under tredje kvartalet 2018

Under tredje kvartalet år 2018 var värdepappersföretagens rörelsevinst 25 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade med ungefär 9 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal året innan. Provisionsintäkterna minskade med 16 miljoner euro från året innan till 87 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över värdepappersföretag.

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2018, mn euro

Värdepappersföretagens rörelsevinst efter kvartal 2014-2018, mn euro

Värdepappersföretagen erbjuder sina kunder tjänster förknippade med placeringsverksamhet, såsom investeringsrådgivning, kapitalförvaltning samt mottagande, vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument. De viktigaste posterna i resultaträkningen, vad gäller intäkter av och utgifter för värdepappersföretagens affärsverksamhet, är provisionsintäkter och kostnader. Rörelsevinsten bestäms i betydande grad förutom av provisionsintäkter och -kostnader också av administrativa kostnader. Ibland kan också andra poster, som t.ex. långfristiga tillgångar som klassificeras som att de innehas för försäljning med vinst/förlust, ha stor inverkan på räkenskapsperiodens vinst.


Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (233,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/03/spy_2018_03_2018-12-18_tie_001_sv.html