Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2020

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 48 miljoonaa euroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 18 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot kasvoivat 27 miljoonalla eurolla 118 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2020, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 118 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 27 miljoonaa euroa, eli 30,4 prosenttia. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 31 miljoonaa euroa, joka on 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yhteensä 41 miljoonaa euroa, joka vastaa hallinonkulujen määrää vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Henkilöstökulut olivat 23 miljoonaa euroa, eli noin 56 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökuluja oli noin miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa oli 387 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2019 kolmannen neljänneksen 343 miljoonasta eurosta oli noin 13 prosenttia. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta puolestaan kasvoi noin 0,1 prosenttia edellisestä vuodesta 69,7 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2020 kolmannen neljänneksen lopussa 50 kappaletta, joista 32 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/03/spy_2020_03_2020-12-17_tie_001_fi.html