Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter (30.12.2009)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsuppgifter fr.o.m. statistikåret 2009. Det innebär att Statistikcentralen inte längre publicerar bokslutsuppgifter för räkenskapsåret 2009. Statistik över placeringsfonder har publicerats årligen på statistikens webbsida. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidan.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srahy/index_sv.html