Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Avioituvuus ensimmäiseen avioliittoon iän mukaan sekä kokonaisavioituvuusluku¹ 2007–2018, puolisot eri sukupuolta

Ikä Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kokonaisavioituvuusluku 68 71 68 69 64 64 56 54 53 53 50 47
15-19 4,4 4,3 4,4 4,3 4,0 4,0 3,7 3,3 2,7 2,9 2,7 2,4
20-24 31,4 31,2 30,6 29,3 26,5 25,7 23,6 21,9 20,3 18,7 17,3 16,4
25-29 77,9 79,8 75,6 75,1 67,9 68,9 59,1 56,1 53,9 52,0 47,9 44,9
30-34 71,3 73,3 70,2 71,8 68,1 64,6 57,7 56,0 54,3 52,3 49,4 45,4
35-39 38,1 44,0 40,6 43,.0 41,1 42,6 34,6 33,8 35,5 33,7 32,9 29,4
40-44 22,7 25,3 21,4 24,1 22,0 24,3 19,7 18,6 20,2 21,2 21,8 19,0
45-49 18,0 21,8 20,2 19,1 19,8 22,5 17,5 17,8 18,9 21,2 21,5 22,0
1) Kokonaisavioituvuusluku kuvaa, kuinka suuri osuus kaikista naisista, tässä 100 henkeä kohden, solmii eläessään avioliiton edellyttäen, että kukaan heistä ei kuole ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäinen avioituvuus on voimassa koko ajan näiden naisten kuuluessa ikäryhmään 15–49 vuotta. Se on laskettu summaamalla yhteen koko ikävälin ensimmäisten avioliittojen ikäryhmittäiset avioituvuusluvut. Avioituvuusluku lasketaan tässä suhteuttamalla avioliiton solmineet kaikkiin ikäryhmän naisiin.

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 02 2018, Liitetaulukko 1. Avioituvuus ensimmäiseen avioliittoon iän mukaan sekä kokonaisavioituvuusluku¹ 2007–2018, puolisot eri sukupuolta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/2018/02/ssaaty_2018_02_2019-11-14_tau_001_fi.html